L’Ajuntament de Sallent posarà l’accent en què quedi molt clara tècnicament la compatibilitat entre la possible instal·lació d’un camp fotovoltaic al vessant sud del runam del Cogulló i el compliment de l’eliminació d’aquest dipòsit. Aquest serà un dels aspectes clau en què el govern sallentí (ERC) vol incidir en les al·legacions que té previst presentar a la modificació inicial del Pla Director de la Mineria del Bages, canvi que ha obert la porta a que aquestes muntanyes salines puguin acollir instal·lacions d’energies alternatives. En aquesta concreció basarà en part el seu posicionament final. Ara bé, l’executiu, que des d’un primer moment s’ha mostrat obert a valorar el projecte, també demana gestos per part de l’empresa que li permetin tenir plena confiança en el compliment dels compromisos adquirits.

L’alcalde sallentí, Oriol Ribalta, ha volgut situar el projecte del camp solar en un marc més general, «que és que ara mateix, i això ho he expressat a l’empresa, estem disconformes amb el compliment dels projectes que hi ha sobre la taula de col·laboració amb el municipi». El batlle posa en relleu que «és cert que la mina ha aportat molts llocs de treball i riquesa econòmica durant molt temps, però ens ha deixat desastres ambientals gravíssims. Tenim les afectacions i, per tant, l’empresa ha de treballar per resoldre’ls. Restaurar el medi ambient és un imperatiu». Aquesta demanda l’emmarca Ribalta en la sensació que, en el temps que porta a l’alcaldia, «vam començar molt bé, amb un conveni que mostrava predisposició, però hi ha massa projectes sobre la taula encallats. És cert que hem tingut una pandèmia i incidents greus a la mina, que en van precipitar el tancament a Sallent-Balsareny. Però veiem que en els compromisos adquirits estem encallats i això no ens genera confiança. Ens en generaria veure que tot això tira endavant i que certament es veu voluntat d’anar per feina en l’àmbit de la restauració. Amb aquesta filosofia, analitzem el projecte de les plaques solars al Cogulló».

En aquest sentit, Oriol Ribalta subratlla que la línia que defensaran «és que la restauració del runam s’ha de fer sí o sí, començant pel de la Botjosa, que ja ha començat però que està anant molt a poc a poc. Caldria multiplicar per vint o per trenta la velocitat de restauració que està tenint aquest dipòsit. I esperem que aquest any es posin les piles perquè veiem un pla de restauració que realment avanci amb velocitat».

És en aquest marc que l’alcalde ha reiterat que «si s’ha d’avaluar el projecte del camp solar al Cogulló cal un nou pla de restauració on quedi molt clar, tècnicament, com es fa compatible amb la retirada en paral·lel del mateix runam. I que un cop estigui fet ja es comenci a executar, perquè ja anem tard».

Si es dona aquesta concreció i viabilitat, Ribalta diu que «és en aquest joc de tempos», entre els anys de durada dels treballs de retirada i el de vida útil de les plaques, que «veiem possible que es pugui encabir la instal·lació fotovoltaica, sempre que quedi claríssima la compatibilitat i es compleixi. Els tècnics són els que hauran de dir si n’hi ha. Si els tècnics diuen que amb les plaques posades allà al runam no es pot complir en el temps establert el pla de restauració, no hi ha projecte. Si aquest projecte vol tirar endavant ha de garantir-se la restauració».

També reitera que, en un escenari de compatibilitat dels dos projectes, «veiem interessant que si aquí tenim una planta solar que pot produir tanta energia, en un país que està en un procés de transició energètica, puguem col·laborar com a municipi a aquesta transició, evitant afectar sòl agrícola. I en aquest cas es planteja sobre un sòl que és erm i que ja de per si té un impacte visual».

L’alcalde de Sallent ha reblat que «nosaltres demanarem que, si hi ha un canvi d’ús, l’empresa ha de presentar un nou pla de restauració que justifiqui la compatibilitat amb la restauració. Volem que quedi ben explicada i definida, tècnicament, aquesta compatibilitat de les dues activitats sense trastocar els terminis. Perquè si es tira endavant el projecte del camp solar estem en un escenari nou. Per tant, caldria un pla de restauració nou, o l’actual modificat i explicat molt bé tècnicament».