L’Ajuntament de Fonollosa ha comunicat als propietaris d’un total de 230 parcel·les situades al nucli de Canet de Fals que aquestes no compleixen en menor o major mesura les normatives i lleis vigents sobre prevenció d’incendis en nuclis de població i de salubritat i higiene. És conseqüència de les inspeccions tècniques que el consistori va encarregar a una enginyeria forestal sobre el total de 670 parcel·les que hi ha en aquesta urbanització, tant les edificades com les que no.

Les darreres setmanes, aquestes 230 propietats han estat notificades i requerides a efectuar els treballs de neteja i tala en un temps estipulat. Acabat aquest termini establert es tornaran a revisar i, si s’escau, s’obriran expedients sancionadors per assegurar que es porten a terme les actuacions necessàries per garantir-ne el compliment.