El Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages ha aprovat per unanimitat un document de referència amb les actuacions que poden fer els ajuntaments de la comarca per promoure l’accés a l’habitatge des d’una mirada transversal. El recull de mesures és fruit de la feina feta en el marc de la comissió de treball d’habitatge de la comarca del Bages que durant els dos darrers anys ha actuat per incentivar mesures que facilitin l’accés a l’habitatge al territori.  

La comissió va treballar a partir de tres sessions telemàtiques que van comptar amb la participació de diferents actors implicats en matèria d’habitatge per donar visió de les diferents possibilitats que tenen les administracions locals davant de les possibles casuístiques que es poden produir, tant d’ocupacions socials i conflictives com per a la mobilització del parc d’habitatge buit de la comarca amb la voluntat de donar una alternativa a col·lectius vulnerables que no poden optar a un habitatge al mercat privat.

Pel que fa a les ocupacions conflictives, s’apunta que els ajuntaments poden fer una declaració d’inhabitabilitat, instar la desocupació i obligar la propietat a restituir les condicions d’habitabilitat, recórrer al deure de conservació i utilitzar el conveni per a la rehabilitació. En matèria de polítiques per promoure que els pisos buits entrin al mercat de lloguer a preus assequibles, el document proposa mesures fiscals (recàrrec de l’IBI per als habitatges buits, per exemple), fomentar els ajuts per promoure la rehabilitació dels immobles en mal estat o bé dur a terme un programa d’inspeccions que pressioni els grans tenidors i propietaris.

El conseller de l’Àrea de Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Bages, Enric Forcada, apunta que “documentar el treball dut a terme per la comissió i el recull d’actuacions ha de ser una eina útil i de referència per als ajuntaments, que la podran utilitzar tenint en compte les seves necessitats i la seva realitat concreta” i posa en valor “la feina feta conjuntament en una comissió on hi havia tot el territori representat, amb la voluntat que tots els municipis hi poguessin participar des de les diferents realitats de la comarca”.