L’Ajuntament de Cardona iniciarà en els propers mesos un procés obert a tota la ciutadania per tal d’involucrar-la en l’elaboració d’una part dels comptes municipals, donant la possibilitat de presentar propostes i accions de millora de la vila i que passaran per un filtratge tècnic per estudiar-ne la seva viabilitat tècnica i econòmica per acabar-les sotmetent a votació ciutadana.

Es tracta dels seus primers pressupostos participatius, amb l'objectiu d’implicar el poble en els afers públics i facilitar l’apoderament del teixit associatiu i a tota la ciutadania en la priorització d’una part de les inversions al municipi.

El pressupost municipal vigent contempla les despeses d’organització, coordinació i difusió d’aquest procés participatiu i preveurà, de cara a l’any vinent, una aplicació pressupostària de 35.000 euros.

El govern municipal inicia aquest procés de participació ciutadana sent conscient que és la primera experiència i, per tant, es preveu implantar un sistema de seguiment i avaluació continuada per tal de millorar el procés en properes edicions.

En el proper ple municipal es portarà a votació el reglament que regularà aquest procés de participació ciutadana i és a partir d’aquell moment quan se’n donaran a conèixer tots els detalls, terminis i normativa de participació.