La CUP de Santpedor presentarà, en el proper ple ordinari de l’Ajuntament de Santpedor que se celebrarà dimarts vinent, una moció per tal d’impulsar l’habitatge al municipi. La proposta ha de servir perquè l’Ajuntament actuï de forma activa per tal d’abaratir preus en el mercat de lloguer, així com oferir alternatives que permetin als veïns del poble accedir a habitatge digne i assequible.

Una de les propostes destacades és la creació d’una borsa d’habitatge que permetria als propietaris posar a disposició de l’Ajuntament habitatges buits per tal que aquest els gestioni a través de lloguers assequibles, masoveria urbana, compartició de pis o altres alternatives a la compra o lloguer tradicionals. A canvi, el consistori oferiria garanties de pagament i manteniment, ajudes a la rehabilitació dels immobles o bonificacions fiscals.

Aquesta borsa s’hauria de gestionar a través d’una Oficina Local d’Habitatge, un òrgan que no existeix a Santpedor, però sí a altres municipis com Artés o Navàs. A més, l’oficina serviria per assessorar jurídicament els veïns de Santpedor sobre els seus drets com a llogaters, oferir vies de mediació en conflictes entre llogaters i propietat, i realitzar un seguiment sobre l’accés a l’habitatge a Santpedor.

Per altra banda, la moció també proposa mesures per pressionar els propietaris de pisos desocupats amb recàrrecs a l’IBI i sancions específiques per tal que els posin al mercat immobiliari a preus assequibles. El text també insta el consistori a estudiar canvis al POUM per incrementar els futurs habitatges de protecció oficial, així com fomentar l’augment del parc immobiliari públic i models de promoció cooperativa d’habitatges.

A Santpedor, les opcions d’habitatge de lloguer són escasses i a uns preus cada cop més elevats. La CUP exposa que segons dades de la Diputació de Barcelona i l’IDESCAT, a Santpedor el cost mitjà del lloguer s’ha encarit un 27.5% en els últims 5 anys, situant-se al 524,61€/mes el 2021. Per altra banda, en el mateix període l’IPC a Catalunya s’ha incrementat tan sols un 7.6%. Aquesta situació afecta sobretot al jovent, que es veu obligat a buscar opcions a altres municipis. De fet, en els últims 10 anys la població de 25 a 34 anys s’ha reduït a la meitat a Santpedor (IDESCAT). Per aquest motiu, un altre dels acords de la moció és el de declarar Santpedor àrea amb mercat d'habitatge tens.