La mascareta encara es manté en alguns espais tancats, com els centres de salut i el transport públic

Des del 20 d’abril passat, ja no és obligatori portar mascareta als espais interiors, però continua sent-ho als hospitals, als centres de salut, a les residències, al transport públic i també ho és a les farmàcies. El fet que ja no s’hagi de portar a la gran majoria d’espais ha provocat que la demanda de mascaretes, ja siguin quirúrgiques, FFP2 o reutilitzables, hagi anat caient progressivament.

Natàlia Brichs de la Farmàcia Ros de Manresa subratlla que, tot i que la demanda ha caigut en picat, «encara es venen algunes FFP2 a persones que son més conservadores i que es preocupen més per la seva pròpia salut». És un tipus de mascareta que es continua venent també «sobretot a gent que va als hospitals i es vol protegir», hi afegeix Àngels Ripoll, de la Farmàcia Ripoll de Súria.

Tot i que molts clients ho desconeixen, continua sent obligatori portar mascareta per entrar a comprar a les farmàcies. «La gent no associa la farmàcia a un centre sanitari i consideren que és com una botiga i no porten mascareta», apunta Antoni Nogueras de la Farmàcia Nogueras. Encara que hi ha cartells que ho indiquen, els farmacèutics ho han d’anar recordant a la clientela que quan no en porta molts cops n’acaba comprant una al mateix establiment.