La urbanització de Les Brucardes acull una prova pilot de prevenció d'incendis en urbanitzacions única a Catalunya. Tècnics de l'Oficina de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona posen a prova dues metodologies diferents per reduir la presència de la canya als marges de les urbanitzacions. Aquesta prova pilot es centra en els 25 metres de franja de protecció que les àrees urbanes han de tenir respecte al bosc, on hi està proliferant la presència de canya i això augmenta el risc d'incendi.

El tècnic del Programa de Prevenció en Urbanitzacions (PPU), Patrick Viñas, explica que la canya és una espècie "amb un fort caràcter invasor" i això fa que el tractament que es fa actualment en els marges de les urbanitzacions i que consisteix en fer una desbrossada anual, no sigui suficient. "Per combatre-ho fem aquesta prova pilot per veure si les noves metodologies donen bons resultats", apunta. A més, la canya també genera més risc d'incendi ja que té molt material sec i pot canviar molt el comportament d’un incendi a nivell de velocitat i de violència.  

El primer mètode consisteix en el cobriment de les canyes amb una malla biodegradable de llana. A sobre s'hi posa una xarxa de coco que es taparà amb uns centímetres de terra. El que es busca amb aquest sistema és un ofegament de les poblacions de canya per tal que no tornin a créixer.

Paral·lelament, es posarà a prova un segon mètode que consistirà en desbrossar fins a 14 vegades les poblacions de canya en el mateix període de temps en què actualment es feia un desbrossament. Això implicaria un desgast en la planta que també comportaria el seu ofegament. A més, aquest mètode podria ser utilitzat en les zones on l'altre no seria viable per les condicions del terreny, ja que depenent de l'accés o de la pendent no hi podria entrar la maquinària. Els primers resultats de les dues metodologies es coneixeran el setembre mentre que l'avaluació final es farà a finals d'any.

La Diputació de Barcelona ha escollit la urbanització de Sant Fruitós per la seva presència de canya en les franges de protecció i per la facilitat d'accés als indrets on es realitza aquesta prova pilot.

"L’Ajuntament es gasta uns 20.000 euros l’any en tallar canyes i uns 80.000 euros l’any en treure el rizoma. És una despesa molt important", apunta el regidor d'Urbanisme de Sant Fruitós de Bages, David Uró, que apunta que aquestes proves han de permetre fer intervencions "més econòmiques i més definitives" per eliminar la canya. El regidor de Medi Ambient, David Ruiz, apunta que el tractament anual que es fa actualment al municipi "no és efectiu" i que, tot i que ja existeixes metodologies per reduir la presència de canya com l'ús de químics o el cobriment amb plàstic, amb aquesta prova es busquen metodologies "més sostenibles".