Unió de Pagesos ha formalitzat les al·legacions per reclamar que no s'aprovi el Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat minera a la comarca del Bages i ha demanat que no s’aprovi l’estudi ambiental estratègic de la modificació puntual del pla, que afecta els municipis de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny.

El sindicat també ha reclamat que es plantegi una reducció de la producció minera en aquestes zones a l’espera que entri en servei el desdoblament del col·lector de salmorres i buscar noves estratègies que permetin reduir els runams salins i evitar unes modificacions del PDU de l’activitat minera que suposen agreujar la situació actual.

En aquest sentit, Unió de Pagesos ja va demanar el passat 29 d’abril a l’Administració la retirada i la no aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla director urbanístic i va instar també a què s’apliquin els programes de restauració de l’entorn i de retirada dels residus salins en punts com el runam del Cogulló, a Sallent, tal i com obliguen diverses resolucions judicials al respecte.

El sindicat s’ha mostrat en contra d’aquesta modificació del PDU ja que, denuncia, tenint en compte els reiterats incompliments per part de l’empresa explotadora ICL Iberia no es pot assumir el risc de permetre incrementar l’acumulació de residus. Per això, el sindicat alerta que el Pla no ha de donar cobertura urbanística a una situació que posa en risc l’eliminació dels dipòsits salins i n’afavoreix el seu creixement.

Al mateix temps, el sindicat també és contrari a la possibilitat de fer compatible l’activitat minera amb la implantació d’instal·lacions per a generar energies renovables en els dipòsits salins, ja que tem que això sigui un pretext per endarrerir indefinidament el buidat dels residus i la restauració dels terrenys tal i com està previst. Per aquest motiu, Unió de Pagesos exigeix que es compleixin les resolucions judicials emeses sobre el runam del Cogulló que obliguen a la seva desaparició i a la reparació dels danys causats.