La Catalunya Central rebrà una injecció econòmica d’1,6 milions d’euros que permetrà fer un salt endavant en els nous models de recollida selectiva, sobretot en municipis del Bages i el Moianès. Forma part d’un pla que ha promogut l’Agència de Residus de Catalunya, amb un import global de 21,7 milions d’euros a 74 ens locals per fomentar la gestió selectiva dels residus municipals. En concret, al Bages ajudarà a la implantació del model porta a porta a Sant Salvador de Guardiola i a Callús, amb una aportació de prop de 387.000 euros que es gestionaran a través de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. Seran, doncs, dues poblacions més que s’apunten a aquest sistema, l’últim exemple del qual ha estat la implantació a Cardona. Precisament, un dels ajuts previstos en aquest pla serà per a Santpedor, que va ser el municipi pioner, ja fa més d’una dècada, en la implantació d’aquest sistema, i que ara rebrà 32.437 euros per a la seva millora. La quantia més elevada és la que rep el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, un total de 500.000 euros per anar posant en marxa el model de recollida amb control d’accés i identificació de l’usuari. Pel que fa al Moianès, hi ha 66.519 euros atorgats a l’Ajuntament de Monistrol de Calders per a la implantació de la recollida selectiva porta a porta de cinc fraccions, més el d’oli de cuina i el de tèxtil. Finalment, el pla atorga ajuts a Castellcir i a Granera, també per a la implantació del porta a porta, en aquest darrer municipi fent ús de l’equip de Monistrol de Calders.

Aquests ajuts s’inscriuen en la convocatòria 2021 de foment de la recollida selectiva de l’ARC, i en aquesta ocasió excepcionalment els fons procedeixen de la Unió Europea, de la línia Next Generation. Són unes subvencions destinades a projectes de recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal), projectes d’autocompostatge, recollida selectiva d’olis vegetals usats, i recollida selectiva de residus tèxtils, que permetran implantar sistemes eficients de recollida selectiva, principalment de la fracció orgànica, clau per a l’increment de la recollida selectiva a Catalunya i per al compliment dels objectius europeus de reciclatge.

Els projectes finançats inclouen com a elements principals la limitació de la freqüència aportació de la fracció resta, la limitació o tancament de la fracció orgànica, la recollida individualitzada de la fracció orgànica a grans productors i canals per a la comunicació bidireccional i transparència d’informació entre els ens locals i els usuaris del servei de recollida, prioritzant els projectes que preveuen la implantació de sistemes de taxa justa.

L’avantprojecte de Llei de residus i recursos de Catalunya, que aviat estarà a informació pública, pretén impulsar un nou sistema productiu basat en l’economia circular, que garanteixi l’ús racional dels recursos i prioritzi els productes i sistemes de reciclatge i reutilització. Per això, es definiran dos aspectes clau en la nova llei: els ens locals hauran d’optar pels sistemes de recollida selectiva considerats d’alta eficiència (recollida porta a porta o sistema de contenidors tancats), i hauran d’aplicar el que es denomina la taxa justa, sistemes que n’adapten l’import a la capacitat de reciclatge dels usuaris.