El projecte patis educatius, presentat per l'AMPA de La Llar d'infants Les Oliveres en la primera edició del pressupost participatiu, ja és una realitat.

Des d’aquesta setmana els nens i nenes del centre ja poden gaudir de la remodelació completa que s’ha fet de l’espai exterior de la llar d’infants.

El projecte ha suposat la remodelació completa del pati dividint l'espai disponible en diferents sectors: l'espai simbòlic, el d'experimentació, el de natura i l'espai tranquil. Aquesta proposta s’ha executat per un import de 29.273 euros.

Per tal de millorar el projecte, l’Ajuntament, a sol·licitud del claustre de l’escola, ha realitzat millores al projecte dels patis, amb la instal·lació de nous paviments de sauló en les diferents zones per garantir la seguretat dels infants. A banda també s’han delimitat les diferents àrees amb tancats perimetrals de fusta per dividir cadascun dels espais i s’ha substituït el drenatge.

Aquesta proposta va ser la iniciativa més votada al pressupost participatiu 2021 amb un total de 170 vots.