L'Ajuntament de Súria ha donat llum verd a l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que defineix quin ha de ser el seu creixement per a les dues properes dècades. El text inicial, que ara s'haurà de concretar amb amb un document definitiu, va ser aprovat en el darrer ple municipal per 12 vots a favor (PSC, GIIS, ERC, aiS i JxS) i una abstenció, del regidor no adscrit, Pere Requena.

Aquest text defineix les bases principals d'aquest futur desenvolupament, que a grans trets, preveu un creixement màxim de fins a uns 7.000 habitants, i s'ajusta a les noves necessitats del municipi, incloent un espai per al futur tren-tram, entre altres.

El document seguirà ara els tràmits previstos, de manera que a partir de l'1 de setembre s'iniciarà un període d'informació pública durant un termini de 45 dies, amb l'objectiu que s'hi puguin formular suggeriments, i en el seu cas, alternatives de planejament. A finals de juny, el ple ja va aprovar un dictamen de convalidació i ampliació d eles accions de participació ciutadana sobre l'elaboració del POUM. En les darreres setmanes s'han portat a terme sessions informatives i un període de consultes per a totes les persones interessades. També s'ha publicat un tríptic informatiu i altres documents, accessibles a través del web municipal www.suria.cat/poum.

Aquest avanç es deriva del que ja es va elaborar el 2015 però que es va haver d’aturar per poder-lo ajustar a les modificacions que aleshores tenia pendents per les possibles al·legacions el Pla Director de la Mineria, que s’estava tramitant, i que afecta el runam salí del municipi. Un cop resolt, l’Ajuntament de Súria va reprendre la confecció d’aquest avanç, que ja es podia adequar al nou marc, si bé pràcticament es manté igual tret d’algunes variacions» bàsicament relacionades amb la previsió de creixement del runam.

Unes modificacions que, tanmateix, no afecten el futur desenvolupament urbanístic del nucli. El que pretén bàsicament aquesta revisió del planejament urbanístic és reordenar el creixement i garantir-ne la sostenibilitat, de manera que aquest nou text precisament es queda més curt que les normes subsidiàries pel que fa a les dimensions de creixement, lluny de l’horitzó dels 9.000 habitants que s’havien previst anys enrere. Així, el creixement es preveu en les mateixes àrees que ja contemplen les normes subsidiàries actuals però que no s’han arribat a desenvolupar, i a més, s’acota en uns espais més reduïts perquè no s’augura un creixement tan ràpid.