El Comitè Comarcal de Sequera del Bages s’ha reunit per coordinar-se en l’aplicació de les mesures per fer front a l’entrada en situació d’alerta a part del territori. En el marc de la trobada s’han recordat les restriccions per al consum d’aigua que ha fixat l’Agència Catalana de l’Aigua darrerament coincidint amb l’entrada de part de la comarca en situació d’alerta per sequera hidrològica. El Consell Comarcal del Bages, ens responsable de la gestió dels sistemes d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat, ha convocat els ajuntaments de Sallent, Avinyó, Artés i Calders que es veuen afectats per la declaració d’alerta per sequera hidrològica de la unitat d’explotació Mig Llobregat decretada per l’ACA.

El conseller de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, Joan Zapata Lluch, demana a la població «que ara més que mai es faci un ús responsable i el màxim eficient possible de l’aigua, tant a casa com a la indústria i als sectors agrícola i ramader».

El Comitè, format pel Consell Comarcal del Bages, els ajuntaments dels municipis beneficiaris del servei, les empreses explotadores i la Junta de la Sèquia, és l'eina de coordinació dels ens locals i les entitats d'abastament d'aigua i ha fet el seguiment de la situació actual i de les mesures aplicades i previstes a aplicar des del sistema comarcal i que es recullen en el Pla d'Emergència en situació de Sequera aprovat recentment en el marc del ple de juliol del Consell Comarcal del Bages.

Restriccions

En la fase d’alerta els volums lliurats per a l’abastament de la població no poden superar una dotació màxima equivalent a 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals. És el volum que es posa a disposició dels municipis per a tots els seus usos connectats.

El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per al reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

La utilització de l’aigua per omplir les piscines queda limitada als casos següents. El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. També per al primer ompliment de piscines de nova construcció. En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

D’altra banda, la neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos d’establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

Quant a les fonts ornamentals, resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.