La segona consulta sobre la celebració o no de la festa de les vaquetes a Santpedor tindrà lloc el diumenge 18 de setembre i contindrà una única pregunta, en què es considera que la celebració ja s'ha deixat de fer a la població. En concret, la pregunta serà: «Santpedor ha de recuperar les vaquetes?». Així consta en un decret d’alcaldia, en què s’especifiquen els detalls sobre com se celebrarà aquest procés participatiu. A les paperetes hi constarà la pregunta i es podrà marcar la casella del sí o del no (a la recuperació de les vaquetes).

Podran participar a la votació les persones que constin empadronades a Santpedor en la data de 20 de maig de 2022, majors de 16 anys

La votació es farà en un sol col·legi electoral, que serà la sala de Cal Llovet. S'hi constituiran tres meses electorals, cadascuna d'elles amb dues persones funcionàries de l'Ajuntament de Santpedor que faran les funcions de president/a i vocal de cada mesa. Cada mesa disposarà d'una urna i del cens del procés en suport documental. El col·legi electoral disposarà de paperetes, sobres i cabina per a garantir el dret al vot secret.

Podran participar a la votació les persones que constin empadronades a Santpedor en la data de 20 de maig de 2022, majors de 16 anys, incloses les que compleixin aquesta edat el mateix dia de la votació.

En el decret s’especifica que l'objecte de la consulta és «conèixer l'opinió dels veïns i veïnes de Santpedor sobre la recuperació de les vaquetes en el municipi», i que de conformitat amb la naturalesa de les consultes no referendàries, el resultat d'aquesta consulta «no serà vinculant per l'Ajuntament. No obstant això, el Govern municipal pren el compromís d'acceptar el resultat de la consulta i obrar conseqüentment amb el resultat, sempre en el marc de la normativa vigent».

La que va tenir lloc el 2019 va donar com a resultat la seva eliminació per un estret marge de vots (46). A diferència de la que es va convocar fa 28 mesos, en aquesta ocasió el promotor no serà l’Ajuntament, tot i que sí que serà qui, com a institució, l’haurà de convocar i organitzar.

Tal i com va explicar Regió7, en aquest cas, ve motivada per una iniciativa popular i els promotors són un col·lectiu ciutadà que, emparant-se en la Llei de consultes de setembre del 2014, va portar a terme una recollida de signatures per demanar una nova consulta. La Llei així ho permet quan fa més de dos anys que es va preguntar sobre un tema. I el que estableix és que, per sol·licitar la convocatòria, cal obtenir el suport (en forma de firmes) del 10% del cens de més de 16 anys del municipi o de l’àrea consultada. En el cas de Santpedor, és de 6.292 persones, i els promotors van recollir més d’un miler de signatures i el febrer passat va entrar-les per registre, la qual cosa obliga l’Ajuntament, sota les directrius de la llei abans esmentada, a activar tot el procediment.

El període de difusió institucional s'inicia amb la convocatòria de la consulta i finalitza un cop celebrada.

En el decret signat per l’alcalde s’especifica que l'Ajuntament de Santpedor durà a terme una campanya informativa de caràcter institucional per donar a conèixer el procés participatiu i les regles específiques de participació, però que «en cap cas podrà influir sobre l'orientació de les respostes, garantint la democràcia, pluralitat, transparència i rigor jurídic de les votacions».

Sí que es podrà fer campanya i debat públic, amb la finalitat de «la informació i el contrast de posicions sobre l'objecte del procés participatiu que es convoca des del respecte per les opinions diverses» i de «petició de suport a una de les dues respostes possibles de totes les persones legitimades per votar en el procés participatiu». Aquesta campanya s'iniciarà el 5 de setembre i acabarà el 17 de setembre a les 24h.

Durant la campanya informativa es reservaran espais a la via pública per a la col·locació de cartells, i també locals públics per tal que les entitats, organitzacions i associacions interessades en el procés puguin fer actes de campanya o debat en relació a la pregunta formulada.

La votació estarà oberta el 18 de setembre de 9 del matí a 8 del vespre.