L’Ajuntament de Navarcles manté obert el procés de consulta pública sobre els usos que haurà de tenir en un futur l’espai que havia ocupat el recinte fabril de Dresca. Un procés que es va obrir el passat 15 de juliol i que permetrà als veïns i veïnes poder fer les seves aportacions fins al 15 de setembre (inclòs).

La consulta es porta a terme d’acord amb allò establert a l’article 22 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i es fa segons la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en l’àmbit Dresca, que té per objecte la transformació de l’ús del sòl d’industrial a residencial.

L’Ajuntament busca l’opinió dels veïns a partir d’unes suggerències ja de base per convertir aquest espai en una àmplia zona residencial, verda i d’equipaments, de manera que s’han de definir, per exemple, com seran els espais lliures que tindrà, incloent un parc urbà, places i jardins públics, i també els equipaments que pugui necessitar el poble.

L’espai de l’antiga fàbrica Dresca, d’unes 5 hectàrees, s’ha anat degradant des que s’hi va aturar l’activitat el 2008.