El grup municipal Gent fent Poble, a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, proposa l’adopció de mesures que ajudin a pal·liar el cost que va suposar l’elevat consum d’aigua durant l’incendi d’aquest juliol i dies posteriors per als veïns afectats de les Brucardes.

GfP sosté que durant els focs, que van cremar algunes cases i multitud de parcel·les, es va produir en alguns casos un consum d’aigua superior a l’habitual, i que va succeir el mateix les setmanes posteriors del mes de juliol en motiu de les neteges i remullades de vegetació.

En aquest sentit, ha entrat una instància al registre municipal demanant que l’Ajuntament i Aigües Manresa es facin càrrec d’aquest excés de consum a parts iguals i que aquest sobrecost no recaigui sobre les famílies afectades de Les Brucardes. Es proposa calcular la mitjana dels consums d’aigua de cada comptador del mes de juliol de 2020 i del mes de juliol de 2021, i que aquells abonats que superin aquesta mitjana en el juliol de 2022 vegin rescabalat el sobrecost econòmic i no paguin més del què ha estat habitual en un mes de juliol.

GfP considera que l’elevat consum d’aigua no es va fer per caprici i que aquesta mesura significa un alleujament important per a les famílies afectades i un cost relativament baix per l’Ajuntament i per l’empresa de serveis municipal Aigües Manresa.