Súria ha iniciat les obres del centre social del barri de Sant Jaume, en el marc de les actuacions que s’estan desenvolupant per a la remodelació interior d’aquest barri surienc. La construcció del centre social i la urbanització dels carrers que formen l’illa central són els darrers projectes al barri de Sant Jaume i Sant Sebastià previstos en el programa de reforma integral d’aquest sector, que, juntament amb el del Poble Vell, es va començar a promoure l’any 2007 dins l’anomenat Pla de Barris, impulsat per la Generalitat de Catalunya.

El nou equipament disposarà d’un espai amb una superfície total de 186 metres quadrats, amb accés des del carrer Sant Jaume. Els espais de l’equipament s’adaptaran a l’estructura que ha estat construïda a l’antiga illa de Sant Jaume en les anteriors fases de la remodelació interior del barri. Hi haurà una sala polivalent i dependències per a l’activitat veïnal, despatx, magatzem i espais de serveis. Les obres del centre social tindran una durada aproximada de quatre mesos i el pressupost de licitació del projecte és de 157.554,70 euros. La posada en marxa del centre serà un important pas endavant per resoldre l’actual dèficit d’equipaments del barri, amb el qual es vol contribuir a la seva dinamització.

Aquest estiu es van completar les dues primeres fases del projecte d’urbanització dels carrers Sant Sebastià i Sant Jaume, que han permès habilitar nous espais de circulació de vianants i vehicles, a més d’instal·lar o renovar diferents xarxes de serveis. Les darreres dues fases estaran centrades en la urbanització del carrer Sant Jaume, amb una superfície d’actuació d’uns 875 metres quadrats.

El nou casal i la urbanització culminaran les intervencions que els últims anys ha estat realitzant l’Ajuntament de Súria en aquest barri, amb l’objectiu d’ordenar i reformar el tram final del carrer de Sant Sebastià i part del carrer de Sant Jaume per garantir l’accessibilitat general i millorar totes les xarxes de serveis existents.

El 2012, quan es va portar a terme la reforma al sector de la carretera de Sant Salvador, el conjunt d’actuacions que es recollien en el projecte integral del Pla de Barris de Súria ja estava executat en el 80%. La tercera i última fase, però, que se centrava en la urbanització dels carrers de Sant Sebastià i Sant Jaume, és la que ha comportat més dificultats i la que ha anat endarrerint la finalització de tot el programa. Bàsicament, pel fet que el Pla de Barris es va veure afectat de ple per les retallades pressupostàries de la Generalitat, i també perquè aquesta part del programa incloïa l’expropiació d’un seguit de finques que es van anar adquirint i enderrocant.

Tot i que ja es van fer treballs d’urbanització del sector, encara quedaven actuacions pendents, que són les que ara s’estan executant.