El carrer del Padró, en el seu tram comprès entre els carrers Sant Benet i la plaça Lluís Espinal, i també el carreró que porta a les Eres, a tocar de la plaça de la Vila, seran objecte d’una actuació de reurbanització a partir del mes de novembre.

Aquest mes s’han adjudicat les obres de millora integral d’aquest tram del carrer, que consistiran principalment en la reposició de les instal·lacions de clavegueram, la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable i la reforma d'una part de l'enllumenat existent. També s'inclourà nova vegetació amb zones de reg al carreró que connecta amb les Eres, se soterrarà la part del cablejat aeri que actualment creua el vial i, finalment, es pavimentarà de nou tot el tram per tal de donar prioritat als vianants.

Abans d'aprovar el projecte, l'Ajuntament va presentar-lo als veïns i veïnes de la zona i fruit de les reunions mantingudes s'hi van incloure modificacions, com el canvi de paviment que s'hi col·locarà o la ubicació de places d'aparcament al vial que porta a la plaça de la Vila, d'on s'eliminaran les que a hores d'ara són per a la Policia Local per crear noves places públiques. 

Les obres d'aquesta fase s’han adjudicat per un import de 758.846 euros i és previst que durin uns set mesos. La següent fase prevista en aquest àmbit inclou executar la reurbanització de la plaça Lluís Espinal.