La Fundació SHE (Science, Health & Education), promoguda i liderada pel cardiòleg Valentí Fuster (que té el títol de Fill Adoptiu de Cardona) i que està desenvolupant estudis de salut al Bages, compleix deu anys de vida i ho fa certificant que els projectes que porta a terme amb població infantil i adolescent són «clau» per capgirar una dinàmica social que en l’última dècada ha fet créixer el risc d’afeccions cardiovasculars.

Actualment, la fundació està realitzant un projecte d’investigació amb la participació de més de 2.000 persones, la meitat de Cardona i l’altra meitat de Sallent. L’objectiu és validar científicament que la intervenció en una comunitat –a través dels programes integrals que han estat dissenyats per Fuster– impacta de manera positiva en els hàbits de vida de la seva ciutadania, i si s’aconsegueix, hi ha una millora de la salut i de la qualitat de vida, i una reducció del risc de tenir malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món.

En un balanç d’aquests deu anys de treball de la fundació amb forts vincles al Bages, destaca la rellevància que ha pres en la difusió i promoció dels hàbits saludables, especialment entre nens i joves, que atenuïn en el futur els riscos modificables d’afeccions cardiovasculars. En aquest sentit, destaca que «és millor conscienciar les noves generacions, ja que allò que s’aprèn de petit pot durar tota la vida, especialment si es va recordant periòdicament les idees fonamentals. Aquesta situació s’ha comprovat en gairebé totes les edats i territoris on s’han desenvolupat intervencions similars: Nova York, Amèrica Llatina i Espanya. De fet, en el cas dels adults, aquesta intervenció és més complicada per la dificultat que canviïn d’hàbits, si no és, com han demostrat els estudis de la Fundació SHE, que tinguin el suport d’un grup d’ajuda i un recordatori freqüent dels missatges clau».

Aquests aprenentatges es desprenen sobretot, segons Fuster, de la implantació a les escoles, adaptat a cada nivell formatiu, del Programa SI! (Salut Integral). El programa, del qual el Bages també n’és participant, incideix i posa de manifest, segons la Fundació SHE, que és «essencial fer la promoció de la salut des de la primera infància, perquè la salut cardiovascular empitjora ja des de l’adolescència i hi ha hàbits relacionats amb l’alimentació i l’activitat física que són fonamentals». Entre altres conclusions que s’extreuen d’aquesta primera dècada d’experiència, es destaca que s’ha posat de manifest que és necessari «treballar des d’una dimensió multidisciplinària, amb la participació d’entitats locals educatives i científiques per adaptar el programa al context on s’implementa», i que el paper del professorat és essencial. També s’evidencia que «hi ha una relació entre el context socioeconòmic de les famílies i la salut dels nens i adolescents, ja que en les més desafavorides sol haver-hi un menor impacte d’aquests programes», i que cal una aposta «pel reforç periòdic dels coneixements adquirits és vital per assegurar la persistència d’hàbits de salut i, per tant, per generar una societat futura més sana».

Reforç de grup en adults

Un altre programa cabdal que ha treballat la Fundació SHE durant aquests anys és el Programa Fifty-Fifty, enfocat a adults. Entre les conclusions del treball fet fins ara es destaca que el suport col·lectiu, «a través de reunions periòdiques entre iguals després de rebre formació per fomentar hàbits de vida saludables, és molt eficaç per mantenir-los en el temps», i que s’han de reforçar els missatges en aquestes trobades perquè els bons hàbits persisteixin.

De la seva banda, el projecte Healthy Communities ofereix programes de promoció de la salut a diversos nivells d’una població per comprovar com impacta en la salut cardiovascular de la comunitat. Així, durant aquests anys s’ha comprovat que «adaptar» el missatge i l’estratègia d’implantació i difusió a cada segment d’edat «és essencial». És en aquest marc que s’està duent a terme l’estudi a Cardona i Sallent.