La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi de planificació, gestió i connectivitat del verd urbà d’Artés, amb l’objectiu de millorar i modernitzar l’espai públic i aconseguir que sigui de qualitat alhora que fer-ne una gestió eficient.

Segons l’estudi, que ha estat lliurat a l’Ajuntament, Artés disposa de 282.993 metres quadrats de verd urbà, dels quals, el 40 % són espais urbans amb manteniment habitual, corresponents als mes utilitzats per la ciutadania, amb uns 1.459 arbres, 469 dels quals són arbrat viari. L’estudi remarca que prop del 80 % dels espais verds son en equipaments i parcs urbans. El 20% restant es troba distribuït en altres tipologies com jardins, elements de vialitat i places.

Comparades aquestes dades amb d’altres municipis s’observa que la quantitat de verd urbà per habitant és superior a la mitjana, mentre que la quantitat d’arbrat viari és inferior a la mitjana.

De la diagnosi global del verd urbà es destaca que l’estat dels espais verds és bo però n’hi ha alguns amb cert marge de millora, sobretot la seva qualitat paisatgística i a nivell de biodiversitat, així com que l’arbrat és poc divers i està alterat per les constants agressions que han sofert. També es destaca l’excessiva presència d’espècies inadequades i amb problemes de gestió, i el fet d’haver concentrat esforços en els espais més rellevants i de centralitat del municipi, per la qual cosa es proposa revisar la dotació econòmica i l’organització del servei.

El treball també destaca la necessitat de fomentar la connexió entre zones verdes del municipi amb el seu entorn, i amb l’objectiu de millorar i modernitzar el verd urbà per aconseguir uns espais de qualitat i diversos, així com d’obtenir una gestió eficient, l’estudi planteja diverses propostes com ara revisar i reorganitzar els recursos destinats al servei, fer actuacions específiques en l’arbrat viari substituint i incorporar noves unitats, a més de canviar els criteris de poda.

Les propostes se centren en millorar la qualitat dels espais verds, amb major diversitat arbòria, una naturalització dels espais i canvis en la gestió de prats, estrats arbustius i tanques vegetals, així com ajustar el grau de manteniment. Així mateix, es proposen actuacions per millorar la connectivitat dels espais verds i els espais perinaturals perquè esdevinguin itineraris habituals de vianants. El document també inclou unes taules per categories dels espais verds, amb criteris i estratègies generals a tenir en compte en el disseny dels futurs espais i carrers arbrats de la població. Per a la realització d’aquestes accions, l’estudi calcula una despesa d’entre 60.000 i 100.000 euros anuals.