L’Ajuntament de Castellgalí ha posat en marxa un projecte per crear una xarxa de calor amb biomassa per escalfar una desena d’equipaments municipals. La proposta, que s’ha aprovat inicialment, preveu la instal·lació d’una caldera alimentada amb estella forestal en un terreny al costat del gimnàs municipal, al carrer de les Escoles. Per dur a terme el projecte, el consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona, que està pendent de resoldre’s.

El projecte d’una xarxa de calor amb biomassa a Castellgalí preveu la instal·lació d’una caldera per abastir d’energia tèrmica la piscina municipal, l’Escola Sant Miquel, el pavelló, el Casal de la gent gran, el gimnàs municipal, la Llar d’Infants Castellnins, el camp de futbol, l’Ajuntament i l’Alberg de Peregrins, un grup d’equipaments municipals que es troben concentrats en una mateixa zona.

Segons l’alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, la xarxa de calor per escalfar aquests equipaments «és una estratègia de municipi per intentar diversificar les diferents xarxes d’energia que tenim i buscar una altra alternativa davant l’increment del gas natural i de l’energia elèctrica». L’objectiu del projecte, afirma, és «ser més autosuficients i poder dependre més de nosaltres mateixos i no haver d’estar pendents de l’augment constant i progressiu del cost dels diferents subministres energètics».

La xarxa de calor permetrà generar calefacció i aigua calenta a aquest grup d’equipaments municipals que es troben concentrats en una mateixa zona, la qual cosa en facilita la distribució. El combustible que s’utilitzarà serà estella forestal, preferentment de proximitat per a garantir la minimització de la petjada de carboni produïda en el seu transport. El cost del projecte, que també inclou la xarxa de distribució, és de 465.014 euros. Per finançar-los, l’Ajuntament de Castellgalí ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc d’una convocatòria d’ajuts per a xarxes d’energies renovables, que cobriria el 90% del cost i la resta es pagaria amb recursos propis. Una vegada aprovat definitivament el projecte i aconseguit el finançament, els treballs de la xarxa de calor tindrien un termini d’execució de 24 setmanes i es durien a terme de cara a l’any vinent.

Les noves instal·lacions, amb 300 Kw de potència, suposarien un estalvi anual de 51.668 euros i s’ubicarien en un terreny municipal al costat del recentment posat en servei gimnàs municipal, al carrer de les Escoles, a sota d’on s’ha construït la zona d’autocaravanes. La xarxa estarà formada per una central de generació d’energia tèrmica amb biomassa, formada per una sitja aèria i una sala de calderes condicionada.

Segons es detalla en el projecte, des de la sala de calderes s’iniciaran tres xarxes de calor, una de les quals abastirà el gimnàs municipal i la piscina, una altra l’escola Sant Miquel i una última el pavelló, la llar d’infants, el Casal de la gent gran, el camp de futbol municipal i l’Ajuntament. També la instal·lació estarà prevista per tal de poder assumir nous subministraments que partiran des de la mateixa sala de calderes i alimentaran equipaments propers com, per exemple, l’Alberg de Peregrins.