El grup municipal de Gent fent Poble, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha presentat al Síndic de Greuges una queixa contra l'equip de govern tripartit (ERC, PSC i JxC), a qui acusa de no informar-lo de qüestions de la política local dins dels terminis establerts que marca el Reglament Orgànic Municipal. Segons GfP, el Síndic ha resolt la petició, i ha indicat que comparteix "el criteri expressat pels promotors de la queixa".

En concret, la denúncia de GfP fa referència a l'article 65.3.j del ROM, segons el qual els regidors tenen dret a ser informats de les noves ordenances fiscals i del nou pressupost amb 10 dies d'antelació abans del seu dictamen. El grup de l'oposició assegura que aquest precepte no es va complir ni l'any 2020 ni l'any 2021, en què se'ls va informar 3 dies abans i no en el període mínim que marca la normativa, i expliquen que l'alcaldessa, Àdria Mazcuñan, en totes dues ocasions ho va justificar dient que l'article del ROM no era d'aplicació d'acord amb un informe que li va fer el secretari municipal. Segons GfP, el Síndic, en la seva resolució indica que l'article en qüestió és legal i s'ha d'aplicar, i si es considera que no és correcte cal proposar la seva modificació, però diu que en cap cas la solució, pot ser la no aplicació de l'article.