L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha recepcionat el subsector 2 del polígon Berga I que hi ha al municipi, i que inclou la zona del polígon i la rotonda d'accés des de la carretera de Berga. Això permetrà que es puguin implantar noves activitats a la zona. Amb l'acta de recepció, que s'ha fet aquest dimarts, es dona per finalitzat el polígon, i suposa una forta aposta pel teixit econòmic del municipi, que passa a disposar de 100.725m2 més de sòl industrial.

La urbanització d'aquesta zona industrial no estava finalitzada perquè hi mancava dotar-la del servei bàsic d'electrificació, motiu pel qual l'any 2017 es va denegar la seva recepció. L'any 2021 es van iniciar els tràmits per finalitzar la seva urbanització, amb l'aprovació dels projectes d'electrificació, i finalment aquest 2022 s'han executat aquests treballs, donant així per finalitzada la urbanització d’aquest polígon que estava pendent des de fa 15 anys.

Aquest pas suposa que tot l'àmbit del sector passa a ser sòl urbà i, per tant, totes les seves parcel·les tenen condició de solar el que permet que es puguin atorgar llicències per implantar-hi noves activitats.

L’acta de recepció d'aquest dimarts ha estat signada per l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages Àdria Mazuñan i Claret, pel president de la junta de compensació, Jordi Cuixart, així com per l’arquitecta i l’enginyer municipals. En l’acte els han acompanyat el regidor d’urbanisme del consistori, David Uró, així com diversos regidors, el president de l’APAES Ferran Boixadós i nombrosos propietaris del sector.

El sistema d’actuació d’aquest sector ha estat el de reparcel·lació en modalitat de compensació bàsica, el que suposa que els propietaris, a través d’una junta de compensació, han executat els treballs a càrrec seu i el consistori n’ha aprovat els documents urbanístics necessaris.

Un llarg recorregut

L'any 2007 es va aprovar el Pla Parcial i la redacció del projecte d'urbanització del polígon i dos anys més tard es va formalitzar la recepció parcial de les obres d'urbanització.

No va ser fins al 2016 quan la Generalitat va recepcionar la rotonda de la carretera BV-4511 i un any més tard en va denegar la recepció total del sector, ja que en mancaven els treballs d'electrificació. El pas endavant que es va iniciar ara fa dos anys per tal de finalitzar el polígon.