Cardona ja té encarrilat el procés que ha de permetre urbanitzar la totalitat del polígon la Cort II, i d'aquesta manera, ampliar l'activitat econòmica del municipi. La Generalitat de Catalunya, a través de l’Incasòl, i l’empresa cardonina Frontmatec-Aira, han adquirit un 47% i un 53% respectivament de sòl indivís de 116.806 metres quadrats al sector d’activitat econòmica en aquest polígon. Amb aquesta adquisició, la urbanització de la zona, que estava prevista en dues fases, es realitzarà en una sola fase.

L'empresa és especialista en el desenvolupament i la fabricació de robots per al sector càrnic-alimentari i vol construir el seu nou centre de producció en aquests terrenys després d’associar-se amb una empresa danesa. Frontmatec-Aira es quedarà amb 50.000 metres quadrats de sòl net derivat d’aquesta compra, però ja compta amb una finca en el sector.

Aquesta adquisició simultània forma part dels acords del planejament, i vol assegurar que les empreses que hi estiguin interessades ja siguin propietàries de les parcel·les resultants de la urbanització abans de començar amb les obres.

El sector la Cort II té una extensió total de 229.974 mestres quadrats dels quals, un 28,3% són sistemes i la resta sòl privat. Se situa al nord de la carretera C-55, a l’altra banda del sector consolidat la Cort. Tot i la seva localització propera a espais naturals, amb el planejament proposat s’evita urbanitzar zones sensibles com el corredor ecològic del Cardener, els camps propers a la Masia del Reig i el bosc situat al voltant del seu camí d’accés.

Després de la urbanització, l’Incasòl tindrà set parcel·les per comercialitzar, 1 de 13.000 metres quadrats, 2 de 4.000 metres quadrats i 4 de 10.000 metres quadrats. Aquestes parcel·les formaran part, doncs, d’un sector amb més del 50% de les empreses instal·lades.

Nova ordenació dels terrenys

El 2 de febrer d’aquest mateix any, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar la modificació del planejament municipal per tal de definir l’àmbit concret de la Cort II i classificar-lo com a sòl urbanitzable delimitat. 

Per tal de concretar l’ordenació del nou polígon es va tramitar el Pla parcial urbanístic i aquest va ser aprovat definitivament el passat 7 de juliol.

Actualment està en tràmit el Projecte d’urbanització i es preveu s’aprovi definitivament el darrer trimestre del 2022. L’inici de les obres del sector es preveuen iniciar a mitjans de l’any vinent, preveient que l’execució de les obres tingui una durada màxima d’un any.

L’àmbit del sector abasta una superfície de 229.974 metres quadrats delimitat per la carretera C-55, a l’altra banda del sector industrial consolidat de la Cort. El pla preveu la reserva de 28,30% de sistemes, dels quals un 6,66% correspon a vialitat, 14,73% a sistema d’espais lliures, 5,41% d’equipaments i 1,5% de serveis tècnics. Els sòls industrials representen el 71,70% del sector, que correspon a 151.439 metres quadrats de sòl i 109.647,43 metres quadrats de sostre.

L’activitat econòmica de Cardona, històricament, s’ha centrat en la mineria. Als anys 90, però, el tancament de la mina va suposar una disminució en l’activitat econòmica de la ciutat, que va acabar de reduir-se per la clausura de la planta de producció de clor l’any 2018.