La gestió de l'Eix Transversal (l'autovia C-25) tornarà a ser de la Generalitat a partir de l'1 de gener del 2023. L'operació suposarà un estalvi net per a les finances catalanes de 781,5 milions d’euros fins al 2040, any en què es preveia que finalitzés la concessió, de manera que la gestió directa per part de la Generalitat reportarà uns recursos addicionals per a les arques públiques d’entre 40 i 50 milions anuals. Es tracta de l’operació econòmica amb major impacte sobre les finances catalanes en la darrera dècada.

Aquest dimecres, el Departament d’Economia i Hisenda ha executat el pagament del preu de reversió previst en el contracte amb l’actual concessionària, Cedinsa Eix Transversal, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA. Amb posterioritat, el Departament de Territori ha dictat i notificat a l’entitat la resolució anticipada del contracte de concessió que, amb efectes de 31 de desembre del 2022, comportarà l’extinció de l’actual concessió.

La possibilitat de recuperar la gestió de l’autovia i el preu de reversió a pagar per exercir aquesta opció eren dos aspectes que es recollien al contracte signat entre ambdues parts. Aquest contracte preveia el dret de la Generalitat a recuperar la gestió de l’autovia en tres moments concrets: l’any 2017, el 2022 i el 2027. Tot i que el 2017 ja es va explorar la possibilitat d’exercir aquest dret, en aquell moment l’aplicació de l’article 155 va fer impossible l’execució d’aquesta clàusula, que s’havia d’executar abans del 31 de desembre d’aquell any.

Un cop recuperada la gestió directa de l’autovia l'1 de gener, la Generalitat, a través del Departament de Territori, n’assumirà el manteniment i, amb personal propi, la supervisió, planificació i control de la infraestructura.

Càlcul del preu de reversió

El preu que la Generalitat ha abonat per resoldre el contracte és de 479,3 milions d’euros, que s’han finançat amb recursos propis provinents de romanents de tresoreria del 2021. Per calcular l’estalvi net de 781,5 milions d’euros s’han comparat, d’una banda, els pagaments estimats per peatge a l’ombra que la Generalitat hauria d’haver fet a la concessionària entre 2023 i 2040 segons les previsions de trànsit i els termes del contracte i, de l’altra, el pagament del preu de 479,3 milions d’euros i els costos que haurà d’assumir la Generalitat per la conservació de l’autovia i les reinversions necessàries per mantenir-la en perfecte estat de servei en el mateix període.