L’Ajuntament de Santpedor ha donat llum verda a les ordenances per a l’any que ve, que plantegen una congelació generalitzada d’impostos i taxes municipals i amplia algunes bonificacions. La proposta va ser aprovada pel ple municipal amb els vots a favor de les dues formacions de govern, ERC i Junts Per Santpedor (JxS), però també de Progrés Municipal (PM) i Santpedor en Comú Podem (SECP), mentre que la CUP hi va votar en contra.

El principal canvi és que s’introdueix una bonificació del 90% sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en el cas dels habitatges destinats a la mediació en el lloguer social, els d’inserció i els de protecció oficial en règim de lloguer, sotmesos a una renda per sota del preu de mercat.

L’aprovació de les ordenances fiscals per al 2023 també ha suposat la modificació d’alguns articles per tal d’adaptar-los als nous sistemes digitals i la normativa vigent.

Projectors per al camp de futbol

L’Ajuntament santpedorenc ha aprovat també per ple la instal·lació de projectors al camp de futbol per a l’ús esportiu habitual, després que el passat mes d’octubre fossin objecte d’un robatori. Per tal de poder fer front a aquesta modificació de contracte, el ple ha aprovat una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per valor de prop de 57.000 euros.

A més, s’ha donat llum verda per unanimitat el Pla Local d’Infància i Adolescència per al període 2022-2026. L’Ajuntament ha impulsat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’actualització del pla, que té per objectiu concretar i articular el conjunt d’actuacions destinades a la infància i l’adolescència de Santpedor.

Diferències amb la concessionària de la residència

A petició de la Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat, el ple de l’Ajuntament ha aprovat declarar la caducitat del procediment d’interpretació contractual del servei públic Residència i Centre de dia per a gent gran Can Jorba i incoar un nou procediment d’interpretació contractual per un canvi administratiu en la tramitació. L’Ajuntament, que ha requerit a l’empresa concessionària L’Onada que aporti l’auditoria econòmica específica del centre de Santpedor i no l’activitat que pugui desenvolupar en altres centres, considera que la documentació presentada no és suficient per donar compliment al Plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la concessió del contracte. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC, JxS, PM, SECP i l’abstenció de la CUP.