La Diputació de Barcelona impulsarà a 24 municipis de la província la Xarxa de Punts Lila, establiments i equipaments públics i privats acreditats per lluitar contra les violències masclistes. Es tracta de comerços, equipaments esportius, sanitaris i culturals que esdevindran punts informatius i de referència per a la ciutadania en prevenció i sensibilització envers les violències masclistes.

L’objectiu és la creació i consolidació d’una xarxa local orientada a informar, formar, sensibilitzar, prevenir i atendre (atenció bàsica i derivació) les violències masclistes així com lluitar contra les actituds i els comportaments sexistes que es produeixin als municipis de la província, reforçant la detecció de les violències masclistes així com la informació dels recursos territorials disponibles.

Entre aquests 24 municipis n’hi ha 6 de l’àrea d’influència de Regió7: Abrera, Navàs, Sant Fruitós de Bages, Súria, Esparreguera i Piera,

Els establiments o equipaments adherits a la xarxa local d’espais de prevenció i detecció de les violències masclistes disposaran d’informació sobre el servei municipal referent en violències masclistes i els recursos i circuits territorials existents, tindran assignada les persones referents i el seu rol, i incorporaran pautes bàsiques per informar i derivar, en cas que sigui necessari, els casos que detectin. Aquests establiments i equipaments comptaran amb un distintiu que els identifica.

Complementàriament s’instal·laran Carpes Punt Lila d’informació i sensibilització en horari diürn allunyats dels espais d’oci i festa per tal d’informar a la ciutadania de la posada en marxa de la Xarxa, els establiments que la conformen i les seves funcions. Aquests punts permetran també oferir sensibilització i informació envers els recursos disponibles al territori, així com materials comunicatius.

Una experiència d'èxit

Al 2021 es va dur a terme una prova pilot a 6 municipis de la província, entre els quals Berga, per a la implantació d’una Xarxa de Punts Liles als establiments i equipaments dels municipis que ha confirmat el benefici de l’acció comunitària i la bona acollida entre els establiments locals i la ciutadania. Va permetre apropar els Punts Lila a diferents espais quotidians i fer-los visibles i accessibles a públics de totes les edats, incrementant la corresponsabilitat de la societat envers la prevenció de les violències masclistes i desvinculant la idea que les violències masclistes majoritàriament ocorren als espais d’oci nocturn.