El ple municipal de Súria ha aprovat per unanimitat el conveni de cessió a l’Ajuntament d’una franja de terreny en un dels trams inicials de la carretera de Castelladral, a l’alçada del barri de Santa Maria. Aquest projecte permetrà millorar la seguretat dels vianants en un sector que ha esdevingut un important pas de connexió per al veïnat de Santa Maria i Bellavista.

Es tracta d’un terreny de 493 metres quadrats que actualment no està urbanitzat. La cessió ha estat acordada entre l’Ajuntament i la propietat del terreny, després d’un llarg procés de gestions per part de l’actual equip de govern municipal per fer realitat aquesta millora.

El projecte d’urbanització ha estat redactat i aprovat per la Diputació de Barcelona, com a administració titular de la carretera BP-423 entre Súria i Castelladral (que pertany a Navàs), amb la participació de l’Ajuntament de Súria. El pressupost d’execució del contracte és de 380.790,33 euros, que seran aportats per la Diputació amb un 69,29%, mentre que l'Ajuntament hi aportarà el 30,71% restant.

En el dictamen aprovat es constata que aquest tram pateix «grans deficiències en matèria de seguretat viària pel que fa al trànsit de vianants». A més de construir la vorera, el projecte preveu la incorporació de passos de vianants, elements reductors de velocitat dels vehicles, nou equipament urbà i sistemes d’accessibilitat adients per facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

L’anunci d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització va ser publicat aquest dimarts a la seu electrònica de l’Ajuntament. Properament sortiran les obres a licitació.