Sant Joan de Vilatorrada inaugurarà aquest diumenge al migdia amb un acte festiu les obres d’urbanització que s'han dut a terme en una de les artèries principals del nucli urbà, el carrer Major, en el tram que va des del carrer Migdia fins al carrer Riu Cardener. Els treballs es consideren com una segona fase de la renovació que ja es va executar en aquesta cèntrica via el 2010, en aquell cas des del carrer del Sol fins al d’Àngel Guimerà. L'acte d'estrena s'iniciarà a les 12 del migdia en el mateix vial i en finalitzar hi haurà un refrigeri.

Els treballs, que es van iniciar el juliol passat, han permès renovar el sistema de clavegueram que havia quedat obsolet i era necessari un canvi per evitar riscos a llarg termini. També s’hi ha col·locat un nou paviment a les voreres, de lloses de formigó prefabricat, seguint així també l’estructura del tram urbanitzat el 2010.

Posteriorment s'ha fet la pavimentació del carrer a la zona de trànsit de vehicles i aparcament, on s'ha col·locat un paviment asfàltic, s'ha substituït l’enllumenat per làmpades LED, de menys consum i seguint el criteri estètic del tram. El seu cost ha estat de 316.000 euros, subvencionats per la Diputació de la Barcelona.