La prova pilot de compostatge domèstic al barri de la Balconada de Sant Vicenç de Castellet feta durant els darrers mesos ha aconseguit uns resultats molt positius. A través d’aquesta experiència, un grup de vuit veïns i veïnes ha participat d’un programa per autogestionar el compostatge de les restes orgàniques de residus (aliments, restes vegetals i poda) a casa seva amb l’ús d’una compostadora i una trituradora.

Els vuit domicilis participants a la prova pilot del barri de la Balconada han aconseguit autogestionar un total de 520 quilos de matèria orgànica. Aquesta fracció representa el 40% pel que fa al pes dels residus que genera un habitatge i l’experiència ha posat de manifest la importància de fomentar la seva classificació i en cas que sigui possible l’autogestió i estalviar la recollida d’un residu clau en la recollida selectiva.

La prova pilot s’emmarca en un projecte finançat pel Ministeri de Transició Ecològica, a través de l’Agència Catalana de Residus, i que respon a l’interès dels veïns i veïnes per avançar en la gestió responsable dels residus. En aquest sentit, l’Ajuntament introdueix, per a aquest 2023, una nova bonificació del 20% de la taxa de residus per a totes aquelles cases que facin compostatge. Per aconseguir-la caldrà sol·licitar-la i rebre la visita tècnica de supervisió. L’experiència a la Balconada va sorgir a partir de la inquietud del grup de veïns i veïnes participants per donar resposta a la gestió dels residus de la poda i de restes vegetals.