El peatge de l’autopista Terrassa-Manresa, un dels pocs que queda actiu a Catalunya, experimentarà un augment considerable a partir de diumenge, primer dia del 2023, com a conseqüència de la revisió anual de preus que aprova la Generalitat en tancar l’any. Després que l’any passat hi hagués hi ha un increment del 5,4%, enguany se li aplicarà del 7,2 %, de manera que la tarifa principal (dins del ventall enorme que hi ha) de l’autopista C-16 al seu pas pel Bages, que és la íntegra (si no s’hi aplica cap descompte) per a un turisme se situarà per primer cop en els 9 euros.

La conselleria de Territori utilitza històricament per a aquesta actualització la variació de l’IPC d’octubre, que en aquest cas ha estat del 7,2%, el que es tradueix en una important incidència a l’alça en la renovació de tarifes.

Il·lustrant aquesta informació poden veure el quadre dels nous preus per al 2023 dels peatges que hi ha situats a les comarques de la Catalunya Central o en la seva connexió amb l’àrea metropolitana, tots ells a la C-16.

Quadre de noves tarifes de la C-16 EQUIP D'INFOGRAFIA

En el cas de l’autopista San Cugat-Terrassa-Manresa, com poden veure, arrel de les diferents modalitats de descomptes generals que s’han anat introduint al llarg dels anys hi ha més d’una trentena de tarifes diferents (que queden perfectament detallades en el quadre adjunt) que depenen, no només del tipus de vehicle que s’utilitza i de la barrera per on es passa, sinó també del dia de la setmana, de la franja horària o de la direcció cap a on se circula.

Com a referència per veure la variació a l’alça en la nova actualització de preus agafarem la que es pot considerar la tarifa general, que és la que hi ha establerta al peatge central (anomenat troncal) de Sant Vicenç/Castellbell per a un vehicle de categoria 2, que és la que inclou els cotxes. En aquest cas, el preu que ha pagat aquest any un conductor que no pogués accedir a cap descompte per passar per aquesta barrera central ha estat de 8,39 euros, una tarifa que a partir de demà passa a ser 61 cèntims més cara per situar-se en 9 euros justos. És a dir, aquest és el preu que pagaran tots els usuaris que viatgin en un turisme que utilitzin aquesta barrera troncal els dissabtes, diumenges i festius. Però també la resta de dies tots aquells que no disposin de Teletac (o d’un dispositiu homologat de pagament en moviment), ja que cal recordar que aquest és un requisit imprescindible per poder accedir a la major part dels descomptes que s’hi apliquen.

Els que sí que en tinguin i passin per aquesta barrera troncal, de dilluns a divendres (no festius) pagaran 5,25 euros en les franges d’hores vall (fins avui eren 4,80) i 2,63 en les franges d’hores punta, que és quan s’apliquen més bonificacions.

Igualment, cal recordar que si el que s’utilitza per accedir a aquesta autopista és la barrera lateral del peatge de Sant Vicenç/Castellbell i se circula cap al nord o a l’inrevés (el que s’identifica com a ronda de Manresa), l’ús d’aquesta via és gratuït de dilluns a divendres no festiu, a qualsevol hora, i que en aquest cas a partir de dilluns hi ha la novetat que no és indispensable el teletac, sempre i quan s’hagi formalitzat prèviament el registre de matrícula.

Els caps de setmana i dies festius (per tant, sense descomptes), el pas per aquesta barrera lateral tindrà ara un preu de 4,52 euros (fins avui era de 4,21 euros).

Resumint, i per tenir una referència més: el preu per a un turisme al peatge central (troncal) de Sant Vicenç pot oscil·lar, entre setmana en dies laborables, des d’un mínim d’1,80 euros (si s’accedeix a tots els descomptes generals) fins a un màxim de 4,80 euros. I el cap de setmana i festius és inamovible la tarifa de 9 euros, ja que no hi ha cap bonificació.

Sí que cal insistir, però, que amb l’entrada del nou any es reforça l’opció de la gratuïtat de l’autopista com a ronda de Manresa (del peatge de Sant Vicenç cap al nord i a l’inrevés), ja que, tal i com s’ha anat explicant, a partir d’aquest dilluns perquè s’apliqui no caldrà forçosament dur teletac (que és igualment vàlid) sinó que s’obre l’opció d’haver registrat prèviament la matrícula a la web d’Autema. I també que, al llarg del primer trimestre, s’ampliarà el percentatge dels descomptes que s’apliquen en la barrera troncal i en els trajectes cap a Terrassa (o a l’inrevés).

El túnel salta la barrera dels 13 euros

Pel que fa al túnel del Cadí, les xifres són molts més simples, ja que no hi ha opcions de descompte ni variacions segons els dies, i es limiten a les categories dels vehicles (a més, ja fa uns anys es va eliminar l’opció, una mica més econòmica, d’anada i tornada). L’augment en aquest cas és del 6,6%. Així, la tarifa per a un turisme per cada pas per aquest peatge de la C-16 que connecta el Berguedà i la Cerdanya supera per primer cop els 13 euros a partir d’aquest 1 de gener. En concret, són 13,48 euros els que caldrà pagar, 74 cèntims més car que fins ara. A les furgonetes de gamma superior o vehicles amb remolc els costarà el túnel 29,41 euros; als vehicles de gran tonatge, 35,27 euros; i als ciclomotors, 10,86 euros.

Els pocs peatges que queden, a casa nostra

Els peatges de la C-16, que afecten de ple les comarques de l’àrea d’influència de Regió7, són dels pocs que queden vigents a Catalunya, després que el 31 d’agost del 2021 van finalitzar les concessions de cinc trams d’autopista que passen per Catalunya. Tres d’ells de titularitat estatal: dos a l’AP-7 (entre Tarragona i la Jonquera i entre Montmeló i el Papiol) i un a l’AP-2 (entre Saragossa i el Vendrell). Els altres dos trams corresponien a la C-32 (entre Montgat i Palafolls) i la C-33 (entre Barcelona i Granollers), vies que són competència de la Generalitat. Aquestes s’afegien al tram de l’AP-7 entre Salou i Alacant, la concessió del qual va vèncer el 31 de desembre del 2019.

A banda dels peatges de l’àrea central, a Catalunya queden actualment com a barreres de pagament el Túnel de Vallvidrera (que també forma part de la C-16) i la C-32 (Castelldefels-Sitges-El Vendrell).