L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada disposarà d’una nova ordenança de civisme, que entrarà en vigor a principi de l’any que ve, després que el consistori l’hagi aprovat inicialment en el ple ordinari celebrat aquest dijous. Un reglament que ha rebut llum verd per unanimitat i que que per objectiu principal regular un ús adequat de l’espai públic, incidint en les relacions de solidaritat, tolerància i respecte envers la resta de veïns per així fomentar i impulsar el civisme entre la ciutadania. Estableix les mesures necessàries per corregir i, si escau, sancionar les actituds que es considerin incíviques, negligents i irresponsables.

Segons l’alcalde, Jordi Solernou, «l’ordenança pretén ser una eina efectiva per a resoldre les situacions que puguin alterar o afectar aquesta convivència al nostre poble», partint del reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement i a ser respectats en aquesta llibertat per part de les altres persones.

L’ordenança preveu sancions d’entre 100 i 300 euros, segons el grau de la infracció. Entre les molt greus, sancionades amb 300 euros, hi ha consumir alcohol en espais oberts quan l’activitat produeixi situacions d’afectació de la salut o la salubritat públiques; promocionar o vendre en espais públics substàncies nocives per la salut, com el tabac o altres drogues; realitzar o incitar a realitzar actes que atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual, o executar actes d’exhibició obscena.

Per la seva banda, infraccions com instal·lar tanques o cartelleres publicitàries sense autorització municipal o dipositar menjar per animals en béns o espais públics, llevat dels que estiguin expressament habilitats per aquesta funció, o causar en qualsevol horari sorolls produïts per motors de vehicles que hagin estat modificats estan tipificades com a greus i comporten una multa de 200 euros.

Entre les que es consideren lleus (100 euros) hi ha, per exemple, causar, en horari de 23h a 8h, sorolls que pertorbin el descans del veïnat; causar qualsevol dany als béns públics, pernoctar a l’espai públic o en equipaments públics sense autorització o fer abastament d’aigua a les fonts públics per usos no admesos.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Montse Jové, exposava que «ens vam marcar fites des de l’inici de legislatura per millorar la seguretat, com ara la instal·lació de càmeres de control a entrades i sortides del municipi o equipar-nos de nous vehicles dotats amb els aparells necessaris per fer actuacions in situ», alhora que destacava que, en aquesta línia, «es va valorar la necessitat de tenir aquesta ordenança per regular la bona convivència, els drets i deures de les persones i el respecte als altres i al mobiliari urbà». Jové va manifestar que el nou document de regulació «no té un objectiu de recaptació», sinó que és una eina «d’educació i respecte».

Jové va expressar al ple que estava «molt satisfeta» amb la redacció d’aquesta ordenança, ja que, segons va dir, es tracta d’un document «consensuat amb els grups i amb agents socials del municipi i treballat durant més d’un any i que teníem present des de fa encara més temps».

Moció contra les ocupacions

Un altre dels punts del ple d’aquest dijous ha estat la moció contra les ocupacions delinqüencials, presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya de Sant Joan de Vilatorrada. El portaveu del grup, Eduard Mata, va demanar el suport dels grups municipals per «fer modificacions legislatives ja vigents a altres comunitats autònomes, que facilitin als propietaris i a les administracions poder actuar amb més rapidesa davant aquestes ocupacions delictives (48 hores en el cas dels propietaris i en un mes via judicial per part dels ajuntaments); i de l'altra, dotar als consistoris de més recursos per atendre la demanda d’habitatges socials i d’emergència».

Davant d’aquesta moció, la regidora de Seguretat Ciutadana, Montserrat Jové, va explicar que l’equip de govern local ha mantingut durant aquest mandat diferents reunions amb veïns i veïnes afectats per les molèsties que generen algunes d’aquestes ocupacions, amb l’objectiu de trobar solucions per a millorar la seguretat de la població del municipi.

Jové va assegura que, «afortunadament, les ocupacions al municipi no són als pisos de cap particular, sinó que es tracta d’ocupacions en pisos de grans tenidors, principalment bancs. No obstant això, algunes d’aquestes sí que estan generant comportaments incívics, i són situacions que tenim presents i que hi estem treballant per trobar una solució».

L'alcalde Jordi Solernou ha mostrat el seu acord amb les demandes de Junts i considera que serien eines necessàries «per poder ajudar a la Policia Local i a l’Ajuntament en la feina que fa mesos que fem per evitar les ocupacions delinqüencials i que alteren la bona convivència dels veïns i veïnes del municipi». La moció ha quedat aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte Compromís amb Sant Joan, que ha optat per l’abstenció.