Quiosc Regió7

Regió7

Ratpenats i canvi climàtic obliguen a restringir l’espeleologia a Montserrat

L’avenc dels Pouetons, el més important del massís, té acotat l’accés d’octubre a final d’abril perquè ara hi ha quiròpters que hi hivernen per l'alteració de temperatures

Un grup de ratpenats a la cavitat durant una de les entrades de control de la colònia FEDERACIÓ CATALANA D'ESPELEOLOGIA

L’avenc dels Pouetons és la cavitat per excel·lència dels espeleòlegs al massís de Montserrat. La seva configuració només permet la visita a esportistes amb coneixements de progressió en tècniques verticals i amb material específic. Ara, però, la seva accessibilitat, limitada ja de per sí als practicants experts, ha quedat trastocada i més restringida per una combinació de dos factors: la presència (de ja fa anys) de ratpenats i els efectes, ara perceptibles, del canvi climàtic.

Segons els experts, a Catalunya, així com a la resta d’Europa, només trobem representades quatre de les vint-i-una famílies de ratpenats que existeixen a la Terra, i estan formades per animals majoritàriament insectívors de mida petita i mitjana.

El ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) és una espècie protegida i considerada vulnerable segons el Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya. És un ratpenat de mida mitjana, de vol ràpid, que surt a caçar poc després de la posta de sol en espais oberts. És una espècie molt gregària, ja que rarament se’n poden trobar individus solitaris. S’alimenten a base d’insectes, principalment d’arnes, dípters i escarabats.

Segons els experts, l’avenc dels Pouetons ofereix unes condicions ambientals úniques al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i, a més a més, està situat en un lloc clau pel que fa a una de les rutes migratòries de ratpenats més importants de Catalunya, motiu pel qual aquests utilitzen la cavitat com a refugi de pas equinoccial durant els mesos de primavera i tardor.

Grup de ratpenats a la cavitat FEDERACIÓ CATALANA D'ESPELEOLOGIA

Ara però, després d'un estudi d'un any de durada (2019-2020) realitzat per l'ambientòleg i expert en quiròpters Avent Sandoval de la Federació Catalana d'Espeleologia, l'Escola Catalana d'Espeleologia, la Universitat de Barcelona i els cos d'Agents Rurals, s’ha constatat una novetat molt rellevant: la presència d'una colònia de ratpenats de cova durant els mesos d'hivern, un període de l’any en què aquesta no es produïa. L’estudi apunta que, en l'actualitat, el canvi climàtic està modificant el comportament d'aquesta espècie i sembla que l'estan utilitzant com a refugi d'hivernació. L’augment de les temperatures està alterant els ecosistemes subterranis, condicionant directament el cicle biològic dels quiròpters.

Aquest fet ha obligat al Patronat de la Muntanya de Montserrat i a la Federació Catalana d’Espeleologia a regular-ne l’accés, de manera que enguany s’ha decretat que no es permet la pràctica de l’espeleologia en aquest avenc entre el 15 d’octubre i el 30 d’abril. Fonts del Patronat exposen que la supervivència d’aquests animals durant l’hivern, i la condició física per afrontar el període de cria depèn d’un equilibri molt delicat entre l’aliment disponible i la despesa que han de fer per sostenir el seu cicle vital. La irrupció de persones dins la cavitat els provoca una alteració que els obliga a gastar una energia necessària per superar l’hivern sense menjar i poder-se reproduir amb èxit.

En els darrers anys, doncs, s’ha comprovat que factors com l’alteració de les seves zones de caça, l’augment de presència humana en el seu hàbitat i/o el canvi climàtic han provocat que tendeixin a agrupar-se en menys colònies però més grans en nombre d’individus. Aquesta alta concentració d’individus pràcticament en un sol refugi, i a causa de l’alt valor ecològic de l’espècie, fa que sigui necessari prendre les mesures que calguin per conservar-lo.

Per conèixer si hi ha hagut canvis en la dinàmica del ratpenat de cova i en el cicle anual d’aquesta espècie, primer es va realitzar una recerca de tot registre quiropterològic de l’avenc de Pouetons i posteriorment es va dissenyar un pla de treball d’un any de durada. L’estudi ha consistit en prospeccions mensuals de tota la cavitat per obtenir dades del nombre d’individus i de les condicions ambientals de la cavitat durant un cicle anual sencer, de febrer de 2019 fins a gener de 2020.

La primera exploració de la cavitat, realitzada el Gener del 2019 per l’Escola Catalana d’Espeleologia, tenia com a objectiu deixar equipada tota la cavitat per tal de facilitar l’accés a les prospeccions mensuals excepte el primer pou d’entrada, per tal d’evitar incidents. A més a més, des de la Federació Catalana d’Espeleologia es va informar als clubs i federats de la realització de la realització de l’estudi i es demanava al col·lectiu que no s’endinsessin dins de la cavitat.

D’altra banda, s’ha mesurat la temperatura exterior i en tres llocs prèviament seleccionats de l’interior de la cavitat. A més a més, també s’ha pres la temperatura en aquell lloc on els ratpenats eren presents per tal d’obtenir informació sobre les preferències tèrmiques de l’espècie al llarg de l’any. Les condicions microclimàtiques de la cavitat són d’elevada rellevància, ja que els ratpenats poden seleccionar diferents indrets de l’avenc segons les preferències termals que requereixen en funció de l’època de l’any en la qual es troben.

Treballs de seguiment FEDERACIÓ CATALANA D'ESPELEOLOGIA

Amb els elements analitzats i observats, s’ha decidit que l'accés a l’avenc dels Pouetons queda regulat a fi de protegir el ratpenat de cova. El que s'ha establert és que en el període actual (del 15 d'octubre a l'1 de maig) es permet com a màxim una visita mensual per fer estudis científics. Les visites serien d’un grup màxim de 4 persones membres federades de la Federació Catalana d’Espeleologia o d’algun centre de recerca. En funció de la quantitat d’individus de la colònia o les condicions climatològiques es podran denegar les visites i cal tramitar una sol·licitud a traves de la Federació Catalana d’Espeleologia i posteriorment comunicar l'informe de la visita al Parc. A l’entrada de la cavitat s’hi ha instal·lat un cartell que informa d’aquesta regulació i dels motius que l’han empesa.

Entre l'1 de maig i el 15 d’octubre, a l'avenc s'hi permetrà la visita de persones amb llicència federativa que cobreixi la pràctica esportiva o empreses o professionals, amb grups màxim de 10 persones i comunicació prèvia al parc.

125 metres de fondària

L’avenc dels Pouetons és una de les cavitats més importants de Catalunya formades en conglomerat, el material geològic definidor de Montserrat. Està ubicat a la regió de les Agulles, amb una fondària de 125 metres i un recorregut de 530 metres. Consta d’un espectacular pou d’entrada de 52 metres de profunditat. Pous, galeries, esquerdes, ressalts, blocs i lloses conformen aquest avenc. L’últim pou permet accedir a una galeria final de 50 metres.


Compartir l'article

stats