La Diputació de Barcelona ha lliurat un projecte de provisió de banda ampla a l’Ajuntament de Santpedor per impulsar la connectivitat d’alta velocitat al territori. Es tracta d’un estudi de cobertures reals de telefonia mòbil. 

Els estudis de provisió de banda ampla són un instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants perquè defineixen una estratègia que permet als ajuntaments, en aquest cas el de Santpedor, poder portar a terme de forma coherent i ordenada el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en el seu municipi, prioritzant equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament i elements que facilitin la implementació de serveis smart city.

Estendre la connectivitat d’alta velocitat arreu del territori és una de les actuacions prioritàries de la Diputació de Barcelona, ja que les infraestructures de telecomunicacions promouen la cohesió territorial, la competitivitat econòmica dels municipis i el benestar dels seus habitants. La digitalització del territori es pot garantir amb la connectivitat i l’accés als serveis de banda ampla de tots els municipis.

L’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial elabora els estudis de provisió de banda ampla en col·laboració amb el Consorci Localret.