L’Ajuntament de Cardona ha regulat la participació de la ciutadania als plens municipals. Per participar cal presentar el prec o pregunta com a mínim 3 dies naturals abans del la sessió en que es vulgui intervenir. En aquest cas, el ple més proper és el del 2 de març a les 8 del vespre. 

El contingut de les intervencions haurà de ser sobre matèries d’àmbit local. La persona o representant caldrà que es personi al ple a fi de realitzar la pregunta. S’articularà un torn específic per a aquestes intervencions que tindrà una durada màxima de 30 minuts per al conjunt de les intervencions. La durada màxima s’estableix en 3 minuts per a la intervenció i 3 minuts per a la resposta

El tràmit de petició es pot fer, preferiblement, via la seu electrònica, o presencialment a les oficines d’atenció al públic de l’ajuntament (de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí)

El Ple Municipal és un dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Cardona i està compost per 11 regidors. Les sessions són públiques i tenen lloc a la sala de Plens de l'Ajuntament de Cardona, habitualment el primer dijous, cada dos mesos, a les 8 del vespre.