Aquesta primavera, les espècies d'ocells que arribin a Sant Fruitós de Bages durant la temporada d'aparellament, trobaran nous espais per a la nidificació gràcies a la instal·lació de més d'una cinquantena de caixes niu que s'han ubicat per diferents espais naturals del municipi. Aquestes estructures, juntament amb diferents actuacions paral·leles de plantat de nova vegetació que s'han dut a terme, tenen per objectiu millorar la biodiversitat i la qualitat ambiental del municipi, generant les condicions òptimes per afavorir la recuperació de l'avifauna autòctona.

Les caixes niu esdevenen una oportunitat alternativa per a la cria de les aus, quan aquestes no troben arbres vells que tinguin cavitats naturals on puguin nidificar. L'Ajuntament sosté que la presència d'algunes espècies d'aus al municipi, a banda de la importància de tenir cura de la biodiversitat, també són beneficioses per a les persones, ja que poden actuar davant la possibilitat de plagues d'insectes o de rosegadors.

El principal àmbit d'actuació d'aquest projecte s'ha realitzat a la zona del Serrat del Guix, ja que per les seves característiques naturals, on es combinen els camps de secà amb marges d'ametllers i alzines, s'ha considerat que les espècies s'hi podrien veure afavorides. Concretament en aquesta zona s'han instal·lat una quinzena de caixes niu de diferents tipologies, i en diferents ubicacions, per tal d'oferir espais de cria a la gralla, el gaig blau, al mussol comú, al xoriguer comú i als ratpenats.

Un altre dels punts on s'ha dut a terme aquesta actuació és el petit bosquet de pi blanc i roure, a l'entorn de l'ermita de Sant Isidre. S'hi han ubicat una quinzena més de caixes niu, però per a espècies més forestals com poden ser el xot i les mallerengues.

Finalment, a l'àmbit de la Torre del Sanmartí s’hi han instal·lat unes 25 caixes niu en diferents pins on podrien establir-s'hi tant gralles, mussols comuns i xoriguers, com també espècies més forestals.

La instal·lació d'aquestes caixes niu al municipi s'ha realitzat tant als mateixos arbres com en diferents pals de fusta protegits amb elements per evitar que els rosegadors puguin enfilar-s'hi. Les actuacions també han comportat diverses actuacions de plantat de noves espècies vegetals i l'arranjament d'algunes de les zones naturals.

Aquesta iniciativa neix de la reformulació d'una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius, que tenia per objecte la construcció d'una torre de nidificació per a aus. Un cop estudiada la proposta per un especialista en la matèria, es va considerar que la ubicació de diferents caixes niu entorn del municipi permetria una millor resposta per part de la fauna local i, per tant, més eficiència, que no pas centralitzar-ho en un sol edifici.