Sant Joan de Vilatorrada ha posat en servei una nova Oficina d’Atenció Ciutadana, que neix amb l’objectiu de coordinar, facilitar i simplificar la comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament. Consta d’un punt d’informació i de tres taules d’atenció presencial. A més, incorpora també tres despatxos per tractar assumptes concrets de cada àrea i dos ordinadors com a punts d’autotramitació.

Tot i que l’oficina funcionava des de fa mesos com a punt d’atenció presencial, no serà fins ara, amb l’activació de la primera fase d’implantació del servei, que començarà a funcionar com a espai d’atenció ciutadana. En aquesta primera fase es prestaran els serveis d’atenció presencial i telefònica de les àrees de Secretaria i Serveis Generals, Alcaldia, Policia Local, Serveis a les Persones, Benestar Social i Promoció Econòmica.

La segona fase està previst que es posi en marxa a l’estiu, incorporant també l’atenció presencial i telefònica de les àrees de Serveis Econòmics i Serveis Territorials. Aquesta fase s’iniciarà amb l’entrada en funcionament d’un nou mòdul de gestió tributària que permetrà realitzar des de l’OAC tràmits que suposin autoliquidacions.

La nova OAC, com a porta d’accés a l’Ajuntament, és el punt on rebre informació general sobre qualsevol tràmit d’atenció ciutadana, servei o activitat que dugui a terme l’organització. A més, permetrà iniciar la majoria de tràmits de totes les àrees o serveis. També suposa la centralització dels avisos i incidències, queixes i suggeriments i agraïments adreçats a l’organització per tal de classificar-los i derivar-los adequadament a l’àmbit corresponent.

Segons el regidor de Tecnologies, Organització i Transparència, Àngel Sáez, «amb la posada en marxa de la nova OAC, Sant Joan avança en l’objectiu d’aconseguir una administració més accessible, propera i, sobretot, més eficient». Per la seva part, l’alcalde Jordi Solernou destaca que aquest pas «suposa un avanç a l’hora de poder gestionar les visites a l’Ajuntament i facilitar la realització de tràmits als habitants del municipi».