L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat en el darrer ple la modificació del planejament urbanístic que permetrà desencallar l'estat d'abandonament en què es troba l'àmbit de l'Hostal Pineda, a la urbanització de Pineda de Bages.

La modificació urbanística que s'ha aprovat de forma provisional afecta la parcel·la ocupada per l'antic hostal, actualment de propietat privada, i que avui dia està qualificada d'espai lliure. Amb aquest canvi es podran realitzar actuacions dins la urbanització que permetran ampliar l'oferta de serveis i d'espais lliures, especialment a la parcel·la central, que a hores d'ara és un espai lliure per a ús esportiu, i que es podrà transformar amb altres usos.

Concretament, la modificació introdueix un equipament privat, i un de públic, al sistema d'espais lliures on ara hi ha l'hostal, de manera que fa viable el desenvolupament d'un nou model destinat a dotar dels serveis necessaris la urbanització. La proposta, a més d'ampliar el ventall d'usos compatibles en aquest espai per augmentar-ne la funcionalitat, també planteja actuacions per adaptar la urbanització actual a les necessitats socials de l'entorn, com per exemple eixamplant seccions viàries, generant recorreguts interiors o modificant les condicions d'aparcament i millorant alhora la seva accessibilitat i connectivitat per integrar-la al teixit residencial existent i consolidar-la com a element de referència local.

La modificació a l'àmbit de Pineda de Bages inclou també la requalificació dels terrenys municipals qualificats com a ciutat jardí com a sistema d'espais lliures, fet que afavorirà la connexió amb el futur sector Pineda IV.

Ara és la Comissió d’Urbanisme qui haurà d'aprovar aquesta modificació per a poder començar a treballar en la redacció d'un projecte constructiu en aquest àmbit.

L'espai conegut com l'Hostal de Pineda ocupa una superfície de 10.691 m2, entre els carrers Parador, Joaquim Blume i la carretera BV-4501. Durant les darreres dècades les instal·lacions han entrat en decadència i actualment tota l'àrea està en desús.

Aquesta aprovació inicial ha tirat endavant amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció de Gent fent Poble, a l'oposició.