El Consell Comarcal del Bages ha aprovat en un ple celebrat a Avinyó una moció que demana un millor finançament per als Consells Comarcals d’arreu del país. La institució s’ha adherit al text de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que denuncia el dèficit històric de manca de finançament dels Consells Comarcals que limita la seva capacitat per donar resposta a les necessitats dels ajuntaments i de la ciutadania.

El text recorda que amb el pas del temps els Consells Comarcals han esdevingut l’espai idoni per compartir, mancomunar i concertar polítiques públiques entre Ajuntaments i també per la delegació de competències del Govern de la Generalitat per a la prestació de determinats serveis bàsics, especialment per als municipis amb menys recursos. La situació s’ha anat agreujant amb el pas dels anys, la situació de pandèmia i ara també amb la crisi energètica i de preus.

Per tots aquests motius el Consell Comarcal del Bages traslladarà aquesta petició al Govern de la Generalitat a qui demanarà, també, que creï un fons complementari al Fons de Cooperació Local que doti de suficiència financera als Consells Comarcals mentre no s’aprovi la Llei de Governs Finances Locals. Finalment, també es demanarà que es promoguin modificacions legislatives per tal que es pugui participar directament en els tributs de l’Estat i de la Generalitat.

Mapa de transport públic

En el mateix ple també s’ha aprovat de manera unànime una moció presentada per la CUP i consensuada per tots els grups per crear aquest any un mapa amb l’actualització de les línies de transport públic de tots els municipis de la comarca del Bages. Segons l’executiu comarcal, la iniciativa és fruit del treball fet des de la conselleria de Territori i Mobilitat del Consell Comarcal del Bages que està estudiant noves mesures per promoure el transport públic a la comarca tenint en compte que l’any 2028 acaba la concessió del transport interurbà. Aquest mapa facilitarà a totes les poblacions una informació actualitzada atractiva i multicanal que integri els diferents models de transport públic al territori.