El desenvolupament de l’àmbit de l’antic hostal de Pineda, que els veïns d’aquesta urbanització de Sant Fruitós esperen de fa temps, podria començar aquest mateix any. L’Ajuntament ha conclòs tots els tràmits i modificacions urbanístiques per poder ampliar els usos de la parcel·la i ara només falta el vistiplau d’Urbanisme, que es reunirà el proper mes de juny per fer-ne la ratificació definitiva i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat, la qual cosa donarà via lliure al govern que surti de les eleccions del 28-M per tirar endavant el projecte d’obres i la seva execució.

La proposta preveu una transformació integral de tot l’àmbit on encara hi ha l’edifici de l’antic hostal, que fa anys que està en desús i s’haurà d’enderrocar, per convertir-lo en un nou espai endreçat, que contempla una gran zona verda amb equipaments i noves zones d’aparcament. Es tracta d’una àrea d’11.809 metres quadrats situada entre els carrers Parador, Joaquim Blume, i la carretera BV-4501, que amb la nova modificació guanyarà espais lliures d’utilitat pública distribuïts en diverses parcel·les que, a més, podran ampliar els usos.

En concret, hi haurà 5.776 metres quadrats destinats a utilitat pública, i els 6.033 restants seran de caire privat. L’espai públic contempla una gran parcel·la destinada a parcs i jardins que ocuparà més de la meitat d’aquesta superfície, i que en un extrem inclourà una pista esportiva. Just al costat es reservarà un espai (de moment sense construir) per a un futur equipament d’utilitat pública destinat a l’Associació de Veïns de Pineda, però que per ara encara no té data. Igualment, en aquest àmbit es preveuen un conjunt d’actuacions per adaptar la urbanització a les necessitats socials de l’entorn, i això vol dir un eixamplament de vials, concretament dels carrers Parador i Joaquim Blume, i una millora de la seva accessibilitat i connectivitat per integrar-los al teixit residencial ja existent. Tot plegat permetrà guanyar algunes desenes de nous aparcaments en aquests carrers per la banda annexa a la parcel·la que s’urbanitzarà.

Pel que fa a l’àmbit privat, també es deixarà l’espai a punt per al moment que els promotors vulguin desenvolupar-lo, sense que de moment hi hagi cap calendari previst. De totes maneres, s’hi preveu un edifici que s’haurà de destinar a usos sanitaris o esportius, que podria incloure «des d’un gimnàs fins a pisos per a gent gran...», apunta com a possibles opcions el regidor de Planejament Urbanístic i Territori de Sant Fruitós, David Uró. Aquest edifici es preveu per la banda de la parcel·la que dona al carrer del Parador.