Sallent elaborarà una diagnosi per regenerar el nucli antic del poble

L’objectiu del treball, que té el suport de la Diputació de Barcelona, és concretar actuacions que permetin fer una millora integral del centre històric de la població  

Vista del centre històric de Sallent

Vista del centre històric de Sallent / Sallent Turisme

Redacció

Sallent fa anys que té sobre la taula la necessitat d’elaborar un pla de recuperació del nucli antic per intentar frenar, sobretot, el progressiu abandonament d’habitatges. Ara, el consistori, amb el suport de la Diputació de Barcelona, farà una diagnosi i redactarà un document amb les accions necessàries per a una regeneració integral del centre històric de la població.

El nucli antic de Sallent hi ha moltes cases velles buides, sense perspectives de ser rehabilitades. Aquest fet comporta la degradació de l’entorn, el risc de les edificacions, la baixa població o locals tancats, entre altres. Per posar fre a aquestes problemàtiques i revitalitzar aquesta part del municipi, ara es farà un estudi que n’ha de determinar les possibles actuacions.

El document, que es redactarà gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, té l’objectiu principal de definir l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs a desenvolupar al nucli antic, establint les diferents fases i els documents associats, els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. El document, anomenat Diagnosis i Estratègies, d’Urbanisme, Regeneració Urbana i Activació Temporal d’Espais Buits (DIES), es configura com un instrument que té per objecte, segons apunten fonts municipals, «establir la diagnosi d’una problemàtica complexa, plantejant estratègies de com fer-hi front i concretant les actuacions, el calendari, el pressupost, els pros i els contres per tal de contribuir a la presa de decisió més adequada per part de l’Ajuntament».

Aquest document es treballarà en dues fases principals. La primera fa referència a l’anàlisi i la diagnosi, on es profunditzarà en aspectes com la transformació física del territori, tenint en compte elements com l’urbanisme, l’espai públic, els equipaments, el parc d’habitatge i els locals. També s’estudiaran les polítiques de transició ecològica i mediambiental existents al municipi, i l’acció sociocomunitària i econòmica.

El termini estimat per a l’execució d’aquesta primera fase és de 5 mesos a comptar des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs. Una vegada hagi conclòs aquesta fase, es continuarà amb la segona, que fa referència a les estratègies i les propostes i que també té un termini parcial de 5 mesos. En aquesta etapa, es desenvoluparan els continguts prepositius del document amb l’objectiu d’aportar arguments per la presa de decisions. El document Regeneració integral del Barri antic de Sallent inclourà la descripció detallada de les estratègies que podrien donar solució a les problemàtiques, necessitats i requisits de l’Ajuntament de Sallent.

Subscriu-te per seguir llegint