Demà està previst que s’iniciïn els treballs d’arranjament i millora del llac municipal d’Olesa e Montserrat, coincidint amb les tasques periòdiques de neteja del fons per al manteniment i conservació de l’espai. Els treballs començaran amb el buidat del llac, i mentre estigui buit s’assegurarà l’abastament d’aigua a les diferents espècies vegetals que hi ha a l’espai, per assegurar la seva continuïtat. Ja es tria aquesta època per provocar el mínim dany.