Cal estar encertat per anotar 121 punts, però també cal un exercici de concentració per no pensar que tot està fet abans d'hora.