El Bàsquet Manresa rebrà una subvenció de 240.000 euros i posarà a disposició de l'Ajuntament de Manresa la imatge de l'entitat, especialment la del seu primer equip professional, per a realitzar l'activitat de promoció de l'esport a la ciutat, a les escoles i altres col·lectius vinculats a l'esport, la cultura i amb atenció especial en els àmbits de l'acció social.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el president del Bàsquet Manresa, Josep Sáez, han signat un conveni de col·laboració adreçat a la promoció de la ciutat. L'acte de signatura ha comptat també amb la assistència del tinent d'alcalde de Presidència, Marc Aloy; del regidor d'Esports, Antoni Massegú; i del gerent del club Carles Sixto.

En aquest conveni es reafirma l'especial significació de l'esport del bàsquet a Manresa i l'existència d'un club que porta el nom de la ciutat en la màxima categoria estatal, participant també en competicions europees i, per tant, un important mitjà de promoció i projecció exterior de la ciutat, fent d'element motor i generador de sinergies positives en els diferents àmbits de l'activitat econòmica de la ciutat.

Tant l'Ajuntament com el Bàsquet Manresa regulen així una relació voluntària de col·laboració per a la realització de diverses activitats esportives que contribueixin a la promoció de la ciutat.

L'Ajuntament de Manresa es compromet a atorgar una subvenció de 240.000 euros, per ser destinada a les finalitats d'interès general pròpies de l'entitat. Aquest import és inferior al 50% del projecte de l'entitat esportiva.

Segons el conveni, el Bàsquet Manresa té l'obligació d'acreditar documentalment la realització de l'activitat que fonamenta la concessió; justificar les despeses; sotmetre's a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin necessaris per part de l'Ajuntament i facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública.

El Bàsquet Manresa posarà a disposició de l'Ajuntament de Manresa la imatge de l'entitat, especialment la del seu primer equip professional, per a realitzar l'activitat de promoció de l'esport a la ciutat, a les escoles i altres col·lectius vinculats a l'esport, la cultura i amb atenció especial en els àmbits de l'acció social. També la disponibilitat dels components de la plantilla-jugadors per a participar en actes de promoció o campanyes de comunicació institucionals a la ciutat o a les escoles.

Es regula també, entre altres temes, el nombre i la ubicació de tanques i espais publicitaris de logotips, missatges i imatges gràfiques de l'Ajuntament de Manresa al pavelló del Congost.