23 de febrer de 2019
23.02.2019
Regió7

Les entitats sense ànim de lucre ja poden demanar ajudes a l'Ajuntament

22.02.2019 | 23:51

L'Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats o projectes que es portin a terme durant l'any 2019, mitjançant el procediment de concurrència competitiva. La dotació econòmica total destinada és de 60.000 euros, que es distribuiran en diferents partides dividides en els següents àmbits: cultura, educació, esport, joventut, social, medi ambient, promoció econòmica i participació popular.

Les activitats subvencionables s'han de fer entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2019 a la ciutat de Berga i l'import concedit per activitat es determinarà en funció de l'aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores de les subvencions, i en cap cas podrà excedir el 50% del seu cost total, tot i que aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra que hagi estat concedida per altres entitats de caràcter públic o privat.

Cada associació podrà presentar un màxim de dues sol·licituds en la convocatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el proper dia 19 de març. La tramitació es podrà fer exclusivament de manera telemàtica, per mitjà del registre municipal. Un cop s'hagi efectuat i notificat la resolució de la convocatòria, les entitats que hagin obtingut finançament per a les activitats sol·licitades hauran d'aportar la documentació justificativa corresponent.

El pagament dels imports concedits es realitzarà abans del 31 de març del 2020.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook