El jurat del concurs de cartells de la propera edició de la Patum de Berga tindrà més presència patumaire per tal que els criteris amb què s'escullen les obres finalistes que després se sotmetran a votació popular siguin més ajustats al contingut de la festa, "i per mirar d'evitar que es triïn treballs que no tenen res a veure amb la Patum", o que no encaixin amb el sentiment que genera el Corpus al carrer, segons ha explicat el regidor de Patum, Jaume Vima. D'aquesta manera, el Patronat de Patum vol intentar sortir del pas de la polèmica generada en el concurs de l'any passat (el primer que se sotmetia a votació popular), en què una de les quatre obres finalistes, que no va guanyar, era la d'una parella nua que duia posada una carota de plens.

El patronat vol aconseguir a partir d'ara un equilibri més gran entre, d'una banda, els aspectes purament tècnics, i de l'altra, la composició estètica i les sensibilitats que pot ocasionar el cartell que ha de ser la imatge de presentació pública de la festa. El jurat serà de 7 membres, com ara, i s'hi mantindran com a fixes el regidor de Patum i el guanyador del concurs de cartells de l'any anterior. Pel que fa als cinc membres restants, fins ara el patronat només en designava un, mentre que els altres quatre que formen el vessant tècnic (un fotògraf, un pintor, un cartellista i un llicenciat en arts plàstiques o belles arts) eren proposats per les entitats o els gremis vinculats a aquestes arts. A partir d'ara, el patronat escollirà també un d'aquests quatre components, "que igualment serà un especialista en algun d'aquests vessants, i tant podrà ser de Berga com de fora", explica Vima, "però ens assegurarem que sigui una persona molt ben coneixedora de la Patum, perquè hi ha hagut casos de membres que no ho eren prou". Segons Vima, en algunes ocasions aquesta qüestió havia contribuït a donar un veredicte "excessivament tècnic", coincidint els quatre vots dels artistes professionals en contra dels altres tres, que se solen basar en aspectes més estètics o de vinculació a la festa.

El patronat ja ha redactat les bases del concurs del 2010, però no ha fet públics els noms dels membres del jurat. Els treballs es podran presentar fins al 28 de març, i a l'abril el jurat en seleccionarà entre 3 i 5 per sotmetre'ls a votació popular. El cartell guanyador es donarà a conèixer públicament el 24 de maig, just després del ple extraordinari de l'Ascensió.