La cimentació de la fornícula de l'església de Sant Pere de Madrona va pel camí de convertir-se en un malson per al govern de CiU a Berga. Després de la viva polèmica que ha generat aquest afer, ara tres entitats defensores de l'art romànic de Catalunya s'han adreçat a l'executiu local per fer-li saber el seu malestar per les modificacions que ha experimentat aquesta església sense la supervisió tècnica corresponent i demanar-li que investigui què ha passat, n'informi, sancioni els responsables i repari allò que s'ha malmès.

Així consta en la carta tramesa al govern de la ciutat i a la resta de grups municipals per part dels presidents dels Amics de l'Art Romànic del Bages, Joan Badia; la presidenta dels Amics de l'Art Romànic de Barcelona, Francesca Español, professora titular d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, i el president dels Amics de l'Art Romànic de Sabadell, Lluís Fernández. Tots tres signen en representació de les seves entitats, que aglutinen més d'un miler de persones.

En aquest escrit, al qual ha tingut accés Regió7, exposen que "estem assabentats de les modificacions i interpretacions lliures a l'església romànica de Sant Pere de Madrona consistents a tapar una fornícula amb ciment i que suposa la destrucció consumada corresponent d'un element integrat en un bé immoble del patrimoni cultural i arquitectònic de Berga". En la seva missiva fan avinent que l'Ajuntament de Berga "ha de vetllar per la integritat del patrimoni cultural del seu municipi" esmentant literalment l'edifici del segle XIII, "sobretot quan s'ha beneficiat d'una actuació de restauració des del 2003 fins al 2011 amb fons de la Diputació de Barcelona a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local". Esmenten, així mateix, que el bisbat de Solsona, com a titular de l'immoble del qual va fer una cessió d'ús a l'Ajuntament de Berga el 2002, "també ha de vetllar per la protecció i conservació d'aquest patrimoni".

Aclarir i restituir

Les tres entitats esmentades "condemnen categòricament els fets" assenyalats, alhora que "deplorem amb tristesa que hi hagi actituds tan incíviques que puguin obrar lliurement i amb absoluta impunitat en contra del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la ciutadania berguedana", amb referència a la cimentació d'aquest element. Així mateix, demanen "amb encariment a les institucions responsables de la custòdia, salvaguarda i restauració de Sant Pere de Madrona que investiguin què ha passat, que informin del resultat de les seves esbrinacions i, sense obviar les sancions que corresponguin, es reparin amb rigor i amb celeritat els danys causats, a fi i efecte de poder restituir el bé de Sant Pere de Madrona al seu estat anterior".

Anit, en el ple ordinari municipal, el grup del PSC, a l'oposició, tenia previst demanar al govern de CiU que actuï perquè fets com l'esmentat no tornin a ocórrer.