L'Ajuntament de Gironella està duent a terme les obres de rehabilitació de l'edifici que antany havia acollit les escoles de la colònia de Viladomiu Nou. Aquest immoble es convertirà en un local social per a les entitats de l'antic nucli fabril i també del poble, segons ha explicat a Regió7 l'alcalde del poble, David Font.

Aquests treballs, que van a cura de Construccions Queralt, han d'estar finalitzats a principi de novembre. Consisteixen en la restauració de la teulada, la consolidació d'esquerdes i a fer noves les instal·lacions elèctriques. També es dotarà aquest immoble d'una climatització adequada i es connectaran les sortides dels lavabos a la xarxa de clavegueram. Els treballs també serviran per eliminar-ne les barreres arquitectòniques fent-hi una rampa d'accés. Aquest edifici tenia importants filtracions d'aigua i problemes derivats de les humitats. L'obra té un cost de 126.000 euros, que es paguen amb ajudes del Pla Únic d'Obres i Serveis (Puosc) que la Generalitat ha atorgat al parc fluvial del Llobregat i del Pla Director de les Colònies.

Un cop condicionat, aquest immoble de propietat municipal estarà a disposició de les entitats. Abans es farà un reglament que en reguli les condicions d'ús.