17 de agost de 2016
17.08.2016
Regió7

Borredà finalitza les obres de l'entrada al poble

També s'ha iniciat el gran projecte de renovar el nucli antic de la població

17.08.2016 | 18:01
Borredà finalitza les obres de l'entrada al poble

Fa pocs dies han finalitzat les obres de Renovació Entrada del poble de Borredà, i primer tram del Carrer Manresa, i Carrer Queralt. Aquestes obres es varen adjudicar a l´empresa Salvador Serra del municipi de Porqueres, i s´han allargat durant 10 mesos, per un import de prop de 375.000 euros. El finançament ha anat a càrrec d´una subvenció de la Diputació de Barcelona per un import de 250.000 euros i un crèdit de caixa de la mateixa Diputació de 125.000 euros.

Les obres han consistit en l'aixecament de tota l´entrada del poble, en la seva connexió amb la C-26 ( Crtra. de Berga a Ripoll), i renovació complerta del primer tram del Carrer Manresa que fa les funcions de carrer principal del poble, i del carrer Queralt ( que porta cap a l´aparcament municipal).

Aquesta és la primera fase de la Renovació de tot el Casc Urbà, que comportarà fer obres semblants en la resta de carrers, places i placetes del Nucli Antic de Borredà, després de molts anys en que no s´hi havia dut a terme obres de substitució de tots els serveis existents, alguns dels quals han superat els 50 anys d´existència. De fet, durant els 37 anys de democràcia municipal, s´han dut a terme multitud de grans obres d´infraestructura, obres i serveis, previs al projecte actual del Casc Antic.

Es va deixar pel final aquesta gran obra per vàries causes: la principal és que l´import total de la Renovació de tot el Casc Antic suposarà un volum de prop de Dos milions d´euros. Per tant, s´ha de fer per fases, i ara hem fet la primera. Una segona raó va ser que primer el poble havia de resoldre temes vitals com el de suficiència d´aigua per consum domèstic ( una obra de diversos mandats per un total de 2,5 milions d´euros). Una tercera raó era la necessitat de disposar de l´EDAR ( estació depuradora d´aigües residuals) per poder separar aigües netes de pluja de les aigües brutes.

Realitzades les anteriors prioritats o ben encarrilades, s'ha iniciat el gran projecte de renovar el nucli antic. La primera fase ha permès substituir les velles canonades de clavegueram per altres de noves i molt més àmplies. També ha permès fer la separativa : aigües netes – aigües brutes. S´ha substituït tota la xarxa de subministrament d´aigua que era tant antiga com la del clavegueram. S´han fet noves connexions a les cases, del servei d´aigua i del clavegueram. També s´han construït voreres sota normes d´accessibilitat, amb la senyalització vertical i horitzontal corresponents, i finalment s´ha remodelat l´entrada al poble i la seva connexió amb la C-26 de manera que la visibilitat sigui molt més àmplia i adequada que la existent( abans hi havia un autèntic perill per falta de visibilitat en direcció a Berga). Per acabar, s´han construït embornals per la recollida de l´aigua de pluja i la seva conducció a la xarxa d´aigües netes, i s´ha adequat millor l´estació de Bus, a l´entrada del nucli urbà, i la gran farola de llum led de l´entrada permet una perfecta visibilitat a tota la zona de l´entrada.

Queden pel mes vinent, alguns detalls pendents, com el recobriment amb pedra del país del mur de formigó de l´entrada, o una millora en un tram del Carrer Queralt, i l´eixamplament del Carrer de Dalt, que formava part de les obres de millora proposades per l´empresa adjudicatària. Aquestes obres s´han deixat pel setembre una vegada passades les festes del mes d´agost.

En resum, aquesta és una de les grans obres d´aquest mandat, però també dels darrers mandats, i no tant pel seu cost ( 375.000 euros) com per suposar la primera fase d´un projecte ( renovació Casc Antic) que s´allargarà dos o tres mandats amb un cost proper als dos milions d´euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook