01 de juny de 2017
01.06.2017
40 Años
40 Años

Dos informes proposen declarar nuls els acords de reforma de la Patum

Els juristes donen en part la raó als recursos contra decisions del patronat per defectes de forma

05.06.2017 | 04:50
L´alcaldessa Venturós i la regidora Gracia expliquen els acords del patronat

Dos informe jurídics –un d'un assessor legal del consistori i un altre del secretari de la corporació municipal– proposen declarar nuls els acords adoptats pel patronat de la Patum els dies 1 i 17 de febrer d'enguany ja que s'hi van decidir qüestions que «s'escapen de les finalitats del patronat». Així consta en la proposta de resolució que es debatrà al ple ordinari de Berga d'aquesta nit i a la qual ha tingut accés aquest diari. En aquestes dues reunions es va acordar per àmplia majoria dels seus representants iniciar el procés de redacció dels nous reglaments de règim intern, el procés reformador i oberturista de la festa. Aquestes decisions es van prendre després de l'expulsió de tres membres de la colla dels plens i les maces que van obrir una crisi al si de la comparsa. El patronat va decidir intervenir-hi perquè el funcionament d'aquests grups tingués unes regles clares i transparents que evitessin discriminacions, arbitrarietats internes, per accedir-hi o renovar els caps. Totes les colles, llevat de la dels plens, han completat aquest procés, han redactat o adaptat les normes de funcionament i han ratificat o renovat els seus caps.

Al seu dia, la colla dels plens i les tres persones substitutes dels tres expulsats de la colla, la comparsa de la guita grossa i el tabaler, van presentar sengles recursos d'alçada al·legant defectes de forma tal com ja va informar aquest diari. Ara, els assessors jurídics del consistori berguedà proposen estimar parcialment els recursos interposats al seu dia. En concret es proposa estimar l'apartat B del recurs en el qual s'argumentava que en la reunió del patronat de l'1 de febrer «es va fixar com a únic punt de l'ordre del dia el funcionament intern de les comparses de la Patum. En cap cas no es va incloure a l'ordre del dia debatre sobre l'admissió o inadmissió de membres de la comparsa dels plens i maces. Aquest fet fa que els acords presos al respecte no siguin vàlids, ja que, altrament, això ocasionaria indefensió. A més, infringeix l'article 7 dels Estatuts del Patronat, que estableix que només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l'ordre del dia».

En el seu informe, el secretari argumenta que en el decurs de la reunió esmentada es va presentar una «proposta d'acord sobre uns reglaments de règim d'organització de les diverses comparses» quan aquesta proposició «no està a l'ordre del dia» i a més prèviament no s'havia tracta en cap reunió executiva del patronat. L'informe en qüestió també diu que a la sessió esmentada no hi havia representats tots els membres del patronat « i tampoc es declara la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta». I «en l'acta tampoc figura la votació per incloure aquests assumptes en la sessió».

La proposta de resolució també preveu estimar l'al·legació E dels recursos d'alçada en què s'exposa que a la reunió de l'1 de febrer «hi havia persones que no formaven part de la junta [del patronat], i també hi havia comparses que no estaven degudament representades; tot això afecta el còmput d'acords, i fa que no fossin degudament presos».

Pel que fa a la reunió del 17 de febrer, la proposta del secretari diu que igual que la del dia 1 «altra vegada manca que en el punt segon de l'ordre del dia hi hagi una proposta fixada per al seu debat per la comissió executiva i s'enviï la corresponent acta a tots els membres de la comissió executiva». Això suposa «un vici de les normes essencials de formació o de la voluntat dels òrgans col·legiats que comporta la nul·litat dels acords adoptats», segons recull l'informe del secretari.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Quan serà Patum 2018

La Patum 2018

Tot sobre la festa de Corpus. 

 

Enllaços recomanats: Premis cinema