Les mesures implementades suposaran pel consistori d'Avià un estalvi de més de 300.000 KWh anuals, corresponents a 90 tones de CO2 anuals any. Fonts de la regidoria de Medi Ambient han indicat que «això representa una reducció del 75% respecte al consum elèctric actual». A aquesta reducció s'hi poden afegir l'estalvi de 20 tones de CO2 en emissions gas i gasoil i unes 1.500 tones de CO2 anuals quan el nou sistema de gestió de reciclatge de residus s'implementi.

Les fonts esmentades han explicat que el consistori «està ultimant la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permetrà que els seus vilatans instal·lin panells solars tèrmics i fotovoltaics de manera menys restrictiva incloent-hi la totalitat de la coberta i la façana». Així mateix les fonts esmentades han destacat que «en només dos anys, Avià ha introduït mesures locals que compleixen i superen els objectius de reducció de carboni de la Unió Europea».